Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: onafhankelijke deskundigen nadeelschadecompensatie

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Beoordelen Nadeelschadecompensatie verbod laagcalorisch gas
Publicatiedatum: 14 april 2021
Sluitingsdatum: 2 juni 2021 13:00

Er is besloten dat de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk naar nul moet. Om dit te realiseren is het voor de grootste afnemers per 1 oktober 2022 verboden om laagcalorisch gas (L-gas) te onttrekken aan het landelijk gastransportnet. Door deze aanpassing is er een grondslag ontstaan voor de nadeelcompensatie voor de grootste afnemers die door dit verbod schade hebben of krijgen. Er zijn 9 bedrijven die mogelijk een verzoek voor nadeelschadecompensatie gaan indienen.

Om de onafhankelijkheid te borgen wenst RVO gebruik te maken van een onafhankelijke externe deskundige partij met onafhankelijke deskundigen om advies te geven over de omvang van de voor vergoeding in aanmerking komende schade. De Opdrachtnemer beoordeelt of de gedane investeringen voor afsluiten/ombouw en de opgegeven jaarlijks terugkerende meerkosten het gevolg zijn van de verplichte afschakeling van L-gas.

Daarvoor moet de vraag beantwoord worden of er rechtstreeks causaal verband is tussen de schade en het verbod, of de schade in redelijkheid aan het verbod kan worden toegekend en of de omvang van de schade juist is, hierbij rekening houdend met de schadebeperkingsplicht en eigen schuld.

De Opdrachtnemer adviseert de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de hoogte van de schade die voor vergoeding in aanmerking komt.

De Aanbestedende dienst is voornemens over te gaan tot het sluiten van een Overeenkomst, met 1 Opdrachtnemer, met een looptijd van 4 jaar met, éénzijdig door de Aanbestedende dienst uit te oefenen, 2 maal de optie tot verlenging van 1 jaar.

De omvang van de opdracht is maximaal € 370.000 excl. BTW.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen