Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: marktpartij voor inhuur personeel groenvoorziening

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Inhuur personeel groenvoorziening
Publicatiedatum: 17 december 2021
Sluitingsdatum: 2 februari 2022 11:00

De wijkteams Noord en Zuid van werkorganisatie de BUCH voeren in Bergen, Castricum en Heiloo voor een groot deel de groenwerkzaamheden in de openbare ruimte uit in eigen beheer. Een klein deel van de groenwerkzaamheden is uitbesteed aan marktpartijen, bijvoorbeeld het extensief maaien en onderhoud watergangen. Voor het uitvoeren van de reguliere groenwerkzaamheden is de eigen ploeg medewerkers niet altijd van voldoende omvang. De gemeenten wensen, ter ondersteuning van de eigen wijkteams op de piekmomenten, een raamovereenkomst met één marktpartij af te sluiten.

Het betreffen de volgende groenwerkzaamheden:
- Schoffelen, uitharken van plantsoenen en plantvakken;
- Snoeien en uitdunnen van beplanting en bosplantsoen;
- Graskanten snijden;
- Bosmaaiwerkzaamheden, o.a. vrijmaaien van obstakels;
- Beperkt snoeien van bomen;
- Opruimwerkzaamheden en overige (groen)werkzaamheden in de openbare ruimte.

De inschrijving is voorbehouden aan ondernemingen die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat ten minste 30% van de werknemers van deze sociale werkplaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn. Dit kan onder meer worden aangetoond aan de hand van het PSO 30+ certificaat.

De beoogde looptijd van de overeenkomst is van 01 maart 2022 tot en met 29 februari 2024 met een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeenten van tweemaal 1 jaar.

De geraamde opdrachtwaarde voor de totale contractperiode van 4 jaar (dus inclusief verlengingen) bedraagt EUR 852.000.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.   

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen