Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier wifi-netwerk

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
WIFI
Publicatiedatum: 14 oktober 2020
Sluitingsdatum: 7 december 2020 12:00

Aanbestedende dienst heeft een functionerende WIFI-faciliteiten op haar twee locaties in Utrecht. De afgelopen periode (voor de Covid19-crisis) ervaart de Aanbestedende dienst een verminderde performance van de wifi-omgeving, waarbij de laatste tijd het vollopen van de accespoints als bottleneck wordt ervaren. Dit komt onder andere tot uiting door middel van hoge “channel utilization/channel busy” vanwege een sterke toename in de device ratio van zowel medewerkers als leerlingen.

Vanwege zowel onderwijskundige als technische ontwikkelingen, wenst Aanbestedende dienst een doelgroep- én toekomstbestendig WIFI-netwerk (inclusief bekabeling waar noodzakelijk) te laten aanleggen, door één Inschrijver. De Inschrijver dient hiertoe op basis van eigen kennis en kunde een wifi-omgeving aan te bieden. De wifi-omgeving moet geschikt zijn voor de volgende doelgroepen en gebruikersaantallen:

• Ca. 2300 studenten: De ratio device per gebruiker is hierbij ca. 2,00.
• Ca. 230 medewerkers: De ratio device per gebruiker is hierbij ca. 2,25
• Wisselende gasten (regulier gemiddeld 15 / evenementen gemiddeld 100, valt vaak buiten de reguliere gebruikstijden).

Aanbestedende dienst wenst een Inschrijver te contracteren die een wifi-omgeving voor 2 locaties aanbiedt, waaronder wordt verstaan:

·        Ontwerpen, leveren, plaatsen, installatie, implementatie, configuratie, testen en gebruiksklaar opleveren van de wifi-omgeving;
·        Authenticatie en beveiliging; Waaronder vervanging van de huidige Network Access Control & Policy Manager (NAC).
·        Training en opleiden;
·        Bekabeling inclusief doorboringen brandafscheiding en gecertificeerde afdichting van noodzakelijke bekabeling;
·        Beheer en support;
·        Onderhoud en updates;
·        Additionele inzet op afroep.

Het doel van de Aanbestedende dienst is het selecteren en contracteren van één inschrijver voor de levering/dienstverlening omtrent het WIFI netwerk gedurende een initiële periode van vier jaar. Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van twee keer één jaar.

De onderhavige opdracht in deze aanbesteding vertegenwoordigt een indicatieve waarde van € 120.000,00. 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen