Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier volautomatische fietsenstallingen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Volautomatische fietsenstallingen
Publicatiedatum: 30 mei 2021
Sluitingsdatum: 7 juli 2021 13:00

Gemeente Almere beheert momenteel 4 fietsenstallingen. Éen daarvan is al volautomatisch. De andere 3 worden nu nog beheerd vanuit een werkgelegenheidsproject. Door deze drie stallingen ook volautomatisch te maken nemen de beheerskosten af. Er worden dus geen nieuwe stallingen gebouwd, alleen de toegang van de bestaande stallingen wordt geautomatiseerd. Daarnaast wil de gemeente Almere de 4 fietsenstallingen 24 uur per dag, 7 dagen per week openstellen voor gebruik. Hiervoor wil de gemeente gebruik gaan maken van volautomatische fietsenstallingen die de gebruikers in de gelegenheid stellen om de fiets, scooter, etc. veilig te stallen in een onbemande, beveiligde fietsenstalling. De stallingen worden op afstand beheerd door de meldkamer van de gemeente Almere. Met ‘volautomatisch’ doelt de gemeente op een systeem dat zonder tussenkomst van een beheerder bezoekers en hun vervoersmiddel veilig en gecontroleerd toe- en uitgang verleent op basis van een geldig identificatiemiddel.

Het doel van de aanbesteding is het selecteren van een leverancier voor de realisatie van volautomatische fietsenstallingen met een volledig geautomatiseerd toegangssysteem De leverancier dient enerzijds de toegangssystemen te ontwerpen, installeren en onderhouden. Anderzijds dient de leverancier de bestaande infrastructuur aan te passen c.q. verwijderen om een volautomatische fietsenstalling te realiseren waarbij het nieuwe toegangssysteem wordt toegepast. Voor deze opdracht wenst de gemeente Almere een leveringsovereenkomst aan te gaan voor het toegangssysteem met daarnaast een meerjarig onderhoudscontract in de vorm van een SLA (Service Level Agreement). Bij de inkoop van de volautomatische fietsenstallingen wenst Almere gebruik te maken van de kennis en ervaring van de leveranciers om tot een optimaal presterende volautomatische fietsenstallingen komen.

Gemeente Almere wenst een leveringsovereenkomst voor 4 volautomatische systemen af te sluiten. De leveringen worden in twee fasen (3 stallingen + 1 stalling) over een periode van maximaal 1,5 jaar aan de opdrachtnemer gegund. Voor het beheer en onderhoud wordt een SLA afgesloten voor een periode van zes jaar met optie om deze tweemaal te kunnen verlengen met een periode van twee jaar. De maximale onderhoudstermijn wordt daarmee tien jaar. Deze termijn komt overeen met de verwachte technische levensduur van de systemen.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen