Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier verkeersveiligheidsmodel

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Verkeersveiligheidsmodel
Publicatiedatum: 14 oktober 2020
Sluitingsdatum: 16 december 2020 12:00

Middels deze aanbesteding willen de provincie Utrecht en haar collega-wegbeheerders aan de hand van een regionaal verkeersveiligheidsmodel inzetten op een risico gestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Het model moet een grote groep uiteenlopende beleidsmedewerkers helpen bij het detecteren, het prioriteren, het motiveren en het monitoren van verkeersveiligheidsrisico’s en verkeersveiligheidsindicatoren. De gebruikersvriendelijkheid van het systeem, waaronder de verkeerskundige herkenbaarheid en verkeerskundige herleidbaarheid zijn belangrijke kwaliteitseisen. Het model moet de opmaat zijn voor infrastructurele en of educatieve verbetermaatregelen om de (lokale) verkeersveiligheid te verbeteren.

Doel van het systeem is het aantonen waar een wegbeheerder, die relatief weinig tijd en geld heeft, zijn beheersmaatregelen voor welk verkeersveiligheidsprobleem moet gaan treffen. De verkeerskundige duiding is daarmee van essentieel belang bij het definiëren van de ‘meest risicovolle locaties’.

 De provincie streeft naar een samenwerkingsovereenkomst met als ingangsdatum 2 februari 2021. Ze gaan uit van een bouwperiode van ongeveer vier maanden en streven daarmee naar een eerste productoplevering in mei 2021. Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd van 36 maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid de Opdracht 5 maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden.

 Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen