Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier Student Informatie Systeem

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Student Informatie Systeem
Publicatiedatum: 1 maart 2021
Sluitingsdatum: 10 mei 2021 9:00

De nieuwe Stichting De Drie AOCs is de fusie van CITAVERDE College, Helicon Opleidingen en stichting Wellant. Het onderwijs van Stichting De Drie AOCs bestaat uit vmbo, mbo en cursussen en bedrijfsopleidingen gericht op Leven Lang Ontwikkelen.

Deze opdracht betreft het gebruiksrecht, inrichting, implementatie en beheer van een Student Informatie Systeem voor het MBO gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. De doelstelling van deze aanbesteding is om een Student Informatie Systeem (SIS) te verkrijgen conform de gestelde eisen en wensen uitgewerkt in deze leidraad. Opdrachtgever wenst voor de in deze aanbesteding gestelde eisen geen maatwerk dat specifiek voor Opdrachtgever wordt ontwikkeld.

Het SIS waarop deze aanbesteding betrekking heeft is een geïntegreerd standaardpakket dat zowel de administratieve kernregistratie als de ondersteuning van de begeleidingsprocessen (incl. externe uitwisseling en verantwoording) binnen de mbo-scholen van Stichting De Drie AOCs ondersteunt. Het standaardpakket is gebaseerd op best practices in de markt welke zich bij andere instellingen hebben bewezen.

Opdrachtgever streeft standaardisatie van processen en inrichting van het pakket over de mbo locaties heen na. Hiermee maakt Opdrachtgever middels de implementatie van het nieuwe SIS de transitie van lokaal verschillende inrichting en gebruik naar “standaardisatie tenzij”.

Opdrachtgever wenst invloed te hebben op de doorontwikkeling van de applicatie, dit in samenwerking met andere scholen die dit pakket ook gebruiken en onder regie van inschrijver.

De ingebruikname van het SIS zal uiterlijk augustus 2022 plaatsvinden, afhankelijk van het nog te bepalen implementatieplan.

Aanbestedende dienst wil een Overeenkomst aangaan met één (1) leverancier. De Overeenkomst heeft een initiële looptijd van zes jaar met daarna door aanbestedende dienst de optie om driemaal de overeenkomst onder dezelfde condities met een periode van twee jaar te verlengen.
De opdracht bestaat uit twee fases: implementatie en gebruiksfase. De implementatie start direct na de definitieve gunning en loopt tot de ingebruikname op uiterlijk 1 augustus 2022.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten