Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier stoffering

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Duurzame stoffering
Publicatiedatum: 24 december 2019
Sluitingsdatum: 10 februari 2020 12:00
Opdrachtwaarde: € 1.200.000,-

Het ministerie wil een raamovereenkomst sluiten met één leverancier voor het waar nodig deels vervangen dan wel het ‘aanhelen’ van horizontale en verticale stoffering in panden. Bij beschadigingen dienen reparaties uitgevoerd te worden en indien dit niet mogelijk is dient stoffering te worden vervangen.

Het ministerie heeft de uitdrukkelijke wens om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid, recyclebaarheid van materialen en waar mogelijk invulling aan circulair inkopen. Daarom wordt van de dienstverlener ook verwacht dat hij de opdrachtgever kan adviseren over de geschiktheid of toepassing van materialen, (innovatieve) inrichtingsconcepten en –voorstellen. Daarnaast dient de dienstverlener zorg te dragen voor eigen werkgereedschappen/materialen. Te gebruiken materialen zijn bij voorkeur gerecycled en materialen die vrij komen worden opnieuw ingezet en gerecycled. Van de dienstverlener wordt verwacht dat hiermee rekening wordt gehouden en dat hij kan adviseren over toepassing en oplossingen bij eventuele knelpunten.

De looptijd van de overeenkomst is 24 maandenen kan verlengd worden met maximaal twee keer een periode van maximaal 12 maanden per keer. De aanvangsdatum van de opdracht is 1 juni 2020. 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u deze graag binnenhalen. Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.    

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten