Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier refurbished laptops

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Refurbished laptops en aanverwante dienstverlening
Publicatiedatum: 13 mei 2020
Sluitingsdatum: 29 mei 2020 10:00

Op verschillende plaatsen in de stad ontstaat op dit moment door de coronacrisis een grote behoefte aan digitale verbondenheid. De tijdelijke coronaregeling is bedoeld voor minima huishoudens die leven onder de armoedegrens. Door de crisismaatregelen wordt de sociale kwetsbaarheid van deze groep vergroot. Bij ouderen en alleenstaanden speelt vereenzaming door de sociale isolatie. Het is van belang om deze Amsterdammers direct digitaal te verbinden met hun omgeving. Het is niet voor iedereen weggelegd om de middelen aan te schaffen om verbonden te kunnen zijn.

Om toch in de behoefte te kunnen voorzien van deze doelgroep om (digitaal) verbonden te zijn met anderen en met mogelijke hulplijnen die zij nodig hebben, is gemeente Amsterdam op zoek naar tenminste 2500 refurbished laptops zodat zij deze beschikbaar kan stellen aan huishoudens die zich dat niet (tijdens deze corona-crisis) kunnen veroorloven. Laptops worden gratis aan mensen beschikbaar gesteld, waarbij de ontvanger eigenaar wordt.

Het doel van de Gemeente is het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van refurbished laptops op een locatie binnen gemeente Amsterdam,  inclusief 6 maanden omruilgarantie en twee jaar garantie (pick-up and retun binnen 5 werkdagen) en aanverwante dienstverlening.

Onder aanverwante dienstverlening valt:

- Koppelen van MIFI dongles geleverd door gemeente Amsterdam, zodat de laptop wordt geleverd met een werkende internetverbinding;

- Bijhouden administratielijst met betrekking tot de uitgegeven dongles en laptops;

- Levering van de refurbished laptops aan logistiek partner gemeente Amsterdam t.b.v. distributie.

 De Gemeente is voornemens om een Raamovereenkomst zonder afnamegarantie af te sluiten met maximaal drie opdrachtnemers. Daarnaast is de Gemeente voornemens om middels onderhavige aanbesteding twee Nadere Opdrachten te gunnen. Elke Nadere Opdracht bestaat uit de levering van 1250 refurbished laptops met aanverwante dienstverlening.

De Gemeente is voornemens de Raamovereenkomst voor de duur van twee jaar te sluiten met eenzijdige optionele verleningen van maximaal twee maal één jaar. De Raamovereenkomst gaat in op 30 juni 2020.

De totale waarde van de Gemeente voor het inkopen van refurbished laptops met aanverwante dienstverlening bedraagt over de gehele contractperiode naar schatting maximaal € 2.400.000,-- euro exclusief BTW.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.      

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten