Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier muziekinstrumenten

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Muziekinstrumenten voor het Nederlands Douane Orkest
Publicatiedatum: 25 september 2021
Sluitingsdatum: 9 november 2021 12:00

Het Nederlands Douane Orkest (hierna NDO) bestaat uit een harmonie orkest van 55 muzikanten, een samba/steelband van 13 muzikanten en daarnaast een staf met ondersteuning van in totaal 12 medewerkers. Sinds 1999 worden instrumenten aangekocht op basis van een instrumentenplan, zodat de muzikanten op kwalitatief hoogwaardige instrumenten kunnen spelen.

De Opdracht heeft betrekking op de levering van alle soorten blaas- en slagwerkinstrumenten inclusief eventuele toebehoren en de modificatie aan de instrumenten.

De instrumenten zijn bestemd voor professionele muzikanten, die op verschillende niveaus zijn geschoold. Verwacht wordt dat enkel hoog segment instrumenten zullen worden afgenomen. Onder hoog segment verstaat de NDO instrumenten die gebruikt worden door beroepsmuzikanten en (semi-) professionele muzikanten. Toebehoren zoals orkeststoelen, muziekstandaards, instrument koffers, enkelrieten en dubbelrieten en dergelijke vallen ook onder de scope van deze aanbesteding.

Binnen de scope van deze opdracht valt ook een stukje dienstverlening, naast de levering van muziekinstrumenten. Onder deze bijbehorende dienstverlening wordt verstaan:
- Het doen van modificaties aan de geleverde instrumenten, inclusief het benodigde materiaal en arbeidsuren.
- Het geven van kwalitatief hoogstaand advies aan opdrachtgever en waaruit blijkt dat de kennis van de markt up to date is. De nieuwe partij dient een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn in het proces om een goede aankoop te doen. Daarom is het van belang dat er meegedacht kan worden in welk instrument het beste past bij de muzikant en het doel van de aanschaf.
- De mogelijkheid voor de muzikant om in een aparte testruimte de instrumenten die de opdrachtnemer wenst aan te schaffen te kunnen testen zodat de juiste instrumentkeuze gemaakt kan worden.

De omvang van de Opdracht is voor de duur van de gehele raamovereenkomst geraamd op: €115.000,- exclusief BTW.

Bij de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten door opdrachtgever, worden eventuele oude instrumenten ingeruild bij opdrachtnemer voor de restwaarde. Bij de taxatie van het in te ruilen instrument is het een voorwaarde dat een redelijke prijs wordt geboden.

Er wordt een raamovereenkomst gesloten met één leverancier. De raamovereenkomst wordt gesloten op het gebied van levering van muziekinstrumenten voor een periode van twee jaar met twee opties tot verlenging van één jaar. De intentie is om de raamovereenkomst op 17 januari 2022 van kracht te laten worden.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen