Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier Mediahub

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Mediahub 2.0
Publicatiedatum: 9 december 2020
Sluitingsdatum: 15 februari 2021 14:00

De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland.

Deze opdracht omvat het leveren en ter beschikking stellen van een platform voor het aanleveren en distribueren van audio- en video signalen, online diensten en het beheer en onderhoud daarvan, de Mediahub.

De opdracht is verdeeld in twee percelen, die zijn onderverdeeld in diverse diensten, waarvan sommige diensten per opgesomde dienst kunnen worden afgenomen door de lokale omroepen. 

Perceel 1: Contributie & distributie:
• Contributie, distributie en monitoring;
• Content Delivery Network (CDN);
• Compliance Recording.
• Service desk (ook “single point of contact” voor diensten Perceel 2)

Perceel 2: Content Management en gerelateerde diensten
• CMS met Apps & sites (incl. servicedeskondersteuning)

De NLPO onderkent de volgende opties, die zij afneemt indien de bij NLPO aangesloten lokale omroepen daar interesse in hebben en zij hiervoor voldoende budget hebben:
• 1 extra Radiokanaal per omroep;
• Recording onderdeel Edit & publicatie met eigen inlog per omroep;
• Recording onderdeel Gemist met eigen inlog per omroep;
• Highres storage bij CvdM logging;
• Een extra App;
• Een extra website.

NLPO wenst met deze aanbesteding, dus met invulling van beide percelen, de volgende doelstellingen te bereiken:
1. Het (verder) professionaliseren van journalistiek in de volle breedte, en
2. Het vergroten van de samenwerking en efficiëntie tussen NLPO en de lokale omroepen;
3. Lokale omroepen ontzorgen zodat zij zich kunnen concentreren op inhoud.
4. De effectiviteit van de in te zetten middelen en/of processen wordt verhoogd.

Voor perceel 2 Content Management en gerelateerde diensten, geldt aanvullend op bovenstaande doelstellingen, de volgende doelstelling:
5. Het bevorderen van samenwerking tussen omroepen door middel van een eenvoudige uitwisseling van content in de breedste zin van het woord.

De duur van de overeenkomst is vijf (5) jaar met de mogelijkheid om twee (2) maal met twee (2) jaar te verlengen en een (1) jaar voor de exit. De maximale contractduur is dus tien (10) jaar.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen