Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier leefbaarometer

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Leefbaarometer 2020 - 2024
Publicatiedatum: 30 juni 2020
Sluitingsdatum: 31 augustus 2020 10:00

Het Leefbaarometer-model is een statistisch model of rekenkundige formule, waarbij op basis van een aantal omgevingskenmerken zoals woningvoorraad en bevolkingssamenstelling de leefbaarheid wordt geschat. 

De opdracht bestaat uit drie delen: 

  • Deel 1: Het moderniseren van het huidige model van de Leefbaarometer 2.0
  • Deel 2.a. Het uitvoeren van de (nieuwe) leefbaarheidsmetingen op basis van de data 2020, 2022 en 2024, en het opstellen van de bijbehorende analyserapporten (in afstemming met een begeleidingscommissie van BZK en gemeenten). 
  • Deel 2b. Het verzorgen van een helpdesk voor gebruikers (via postbus website) en van adviesdiensten voor Opdrachtgever/BZK, bijvoorbeeld in het kader van het nieuwe programma ‘gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid en veiligheid’. 
  • Deel 3. Dit betreft optionele werkzaamheden: 
    a. Extra uit te werken specifieke thema’s in relatie tot leefbaarheid    
    b. project ‘Vroegtijdige probleemsignalering leefbaarheid
    c. Bij mogelijke snel wijzigende maatschappelijke omstandigheden en ontwikkelingen een tussentijdse herijking     

De overeenkomst heeft een looptijd tot en met 31 december 2025. De opdrachtgever kan in afwijking hierop een deel van de overeenkomst, namelijk het leveren van adviesdiensten, eenzijdig voor een periode van maximaal 15 x 1 maand onder gelijkblijvende voorwaarden verlengen.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten