Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier inbraakbeveiligings installaties

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Inbraakbeveiligingsinstallaties
Publicatiedatum: 16 november 2020
Sluitingsdatum: 4 januari 2021 12:00

Op dit moment zijn er diverse overeenkomsten bij de aanbestedende dienst voor het onderhoud, de reparatie en de vervanging van de inbraakbeveiligingsinstallaties. Vanuit het bestuur van BOOR is aangegeven dat het samenvoegen van deze overeenkomsten wenselijk is. Deze openbare Europese aanbesteding moet voor de aanbestedende dienst leiden tot een flexibele opdrachtnemer, een goede prijskwaliteitverhouding en administratieve ontzorging.

De Aanbestedende dienst heeft de wens het onderhoud uit te besteden, waarbij veel verantwoordelijkheden bij de Opdrachtnemer liggen. Aandachtspunten zijn daarbij met name:
- de zekerheid dat (verplichte) taken worden gesignaleerd, worden uitgevoerd en worden gerapporteerd;
- dat de beschikbaarheid van de installaties zo hoog mogelijk is;
- dat de conformiteit met de begroting per jaar en over meerdere jaren beter wordt dan tot op heden;
- dat het kostenniveau zo scherp mogelijk is;
- dat de gebouwen zo efficiënt en storingsvrij mogelijk geëxploiteerd worden;
- dat de organisatie van de Aanbestedende dienst zo weinig mogelijk wordt belast met operationele taken ten aanzien van het onderhoud.

De percelen zijn als volgt:
Perceel 1: de locaties behorende tot het Basisonderwijs, (Voortgezet) speciaal onderwijs en BOOR Services;
Perceel 2: Locaties behorende tot Voortgezet onderwijs

Stichting BOOR wil een raamovereenkomst afsluiten met één Opdrachtnemer voor het onderhoud, de reparatie en de vervanging van de inbraakbeveiligingsinstallaties. De duur van de raamovereenkomst is drie jaren met de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig met twee maal één jaar te verlengen.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen