Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier ICT werkplekapparatuur

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
ICT werkplekapparatuur
Publicatiedatum: 16 januari 2022
Sluitingsdatum: 2 maart 2022 14:00

De gemeente Terneuzen werkt reeds enkele jaren met virtuele digitale werkplekken in combinatie met voornamelijk Mobile Thin Clients. De fysieke werkplekken op de kantoren van gemeente Terneuzen zijn hiertoe voorzien van beeldschermen en noodzakelijke randapparatuur als docking stations, toetsenborden en muizen.

De aanleiding van de opdracht is een noodzakelijke vervanging van een groot deel van de Mobile Thin Clients, dockinstations danwel portreplicators en beeldschermen.

Evenals andere organisaties in Nederland staat ook gemeente Terneuzen voor de uitdagingen van het Hybride Werken. Ook de gemeente Terneuzen heeft in een korte termijn haar infrastructuur weten aan te passen om het thuiswerken gedurende de Corona pandemie te faciliteren. Met de adoptie van het Nieuwe Werken, waarbij medewerkers van de gemeente zowel thuis als op kantoor hun werkzaamheden zullen uitvoeren, zal de huidige infrastructuur inrichting worden voorgezet en zo nodig worden geoptimaliseerd. De vervanging van de ICT werkplekapparatuur maakt hier deel van uit.

De Gemeente Terneuzen besteed een raamovereenkomst aan voor het leveren van ICT werkplekapparatuur, accessoires en aanverwante dienstverlening. Onder ICT werkplekapparatuur verstaat opdrachtgever onder andere, maar niet limitatief, mobile en desktop thin client en fat client PC’s, beeldschermen en bijbehorende randapparatuur zoals toetsenborden en muizen, maar ook tablets. Onder aanverwante dienstverlening wordt onder andere, maar niet limitatief, verstaan het bieden van advies met betrekkingen tot ICT werkplekapparatuur, het bestellen van apparatuur via een online bestelportaal, het uitpakken van geleverde apparatuur en afvoeren van verpakkingsmaterialen, het controleren en testen op werking van geleverde apparatuur, het voorzien van de apparatuur van identificatiestickers en het aanleveren van identificatiegegevens ten behoeve van een asset management administratie, het plaatsen en installeren van werkplekgebonden apparatuur en het uitreiken van persoonsgebonden apparatuur en het administreren hiervan.

De gemeente Terneuzen streeft met deze uitvraag onderstaande doelen na:
· Doelmatig en rechtmatig verwerven van apparatuur;
· Continuïteit en flexibiliteit, waaronder garantie, onderhoud en support;
· Waarborgen beschikbaarheid van dienstverlening en specialistische kennis van ICT werkplekapparatuur en digitale, virtuele werkplekken;
· Uniformeren en stroomlijnen van het beheer en de verwerving van apparatuur;
· Verantwoorde afvoer (innemen, wissen en vernietigen) van oude apparatuur.

De gemeente Terneuzen wil een raamovereenkomst afsluiten met 2 (twee) leveranciers, mits het aantal inschrijvers dat aan de selectiecriteria of het aantal inschrijvingen dat aan de gunningscriteria voldoet, voldoende groot is. De duur van de raamovereenkomst is maximaal 4 jaar. Deze raamovereenkomst gaat in op 1 april 2022 en heeft een looptijd van 2 (twee) jaar. Na deze periode kan de raamovereenkomst met maximaal 2 (twee) keer 1 (één) jaar stilzwijgend worden verlengd. De raamovereenkomst eindigt van rechtswege op 31 maart 2026.

De huidige populatie omvat bij benadering:
· 650 mobile thin client laptop PC’s
· 80 thin client desktop PC’s
· 40 thin client displays
· 60 fat client laptop PC’s
· 40 fat client desktop PC’s
· 560 beeldschermen

De verwachting is dat 70% tijdens de looptijd van het raamovereenkomst vervangen gaat worden. 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.   

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten