Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier gladheidbestrijdingsmaterieel

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Gladheidbestrijdingsmaterieel
Publicatiedatum: 23 december 2020
Sluitingsdatum: 17 maart 2021 12:00

De Gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor gladheidbestrijding in de stad en probeert gladheid zoveel mogelijk te voorkomen. Bij gladheid, sneeuw en ijzel houdt de Gemeente de doorgaande wegen en fietspaden begaanbaar met strooiwagens en sneeuwschuivers.

Deze aanbesteding heeft samengevat betrekking op het vinden van de juiste leverancier voor de levering van gladheidbestrijdingsmaterieel (inclusief reparatie en onderhoudscontract) en strooimanagement (de route geleiding en automatische strooien).

De Opdracht is opgedeeld in de volgende percelen:

  • Perceel 1: gladheidbestrijdingsmaterieel + route geleiding en automatische strooien en/of sproeien grote strooiers;
  • Perceel 2: gladheidbestrijdingsmaterieel + route geleiding en voor een deel automatische strooien en/of sproeien compacte strooiers; en
  • Perceel 3: gladheidbestrijdingsmaterieel alle overige formaten.

Inschrijvers kunnen op één of meerdere percelen inschrijven, en inschrijvers kunnen één of meerdere percelen gegund krijgen.

Voor de percelen 1 en 2 beoogt de Aanbestedende Dienst een Raamovereenkomst per perceel met één leverancier af te sluiten. Voor perceel 3 beoogt de Aanbestedende Dienst om maximaal drie (3) leveranciers te contracteren door middel van een Raamovereenkomst.

Het is de intentie om een contractduur overeen te komen die recht doet aan de samenhangende investeringen (implementatie van routegeleiding en automatisch strooien). De initiële duur van de Raamovereenkomst bedraagt vier (4) jaar. De aanvangsdatum van de Raamovereenkomst ligt naar verwachting op 1 juni 2021 met als uiterlijke expiratiedatum 31 mei 2025. 
De Aanbestedende Dienst kan de Raamovereenkomst drie (3) keer verlengen, telkens voor een periode van twee (2) jaar. Op alle eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en voorwaarden van de Raamovereenkomst onverkort van toepassing.

Onderdeel van deze aanbesteding is een dienstverleningsovereenkomst voor het onderhoud van de geleverde materieel. Deze nadere overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van tien (10) jaar na levering.

 Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen