Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier fitnessapparatuur

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Fitnessapparatuur
Publicatiedatum: 30 januari 2022
Sluitingsdatum: 3 maart 2022 14:00

Deze aanbesteding richt zich op de aanschaf van fitnessapparatuur, welke is onderverdeeld in vier groepen:
1. Cardiovasculaire apparatuur;
2. Krachtapparatuur;
3. Kleinkrachtapparatuur;
4. Ondersteuningsapparatuur.

De nieuwe aanschaf betreft geen zogenaamde één-op-één vervanging (big-bang). Het gaat hier om het vervangen van verouderde apparatuur indien nodig of om het uitbreiden van de huidige apparatuur met nieuwe apparatuur indien nodig. Tenzij er sprake is van het inrichten van een nieuwe ruimte of Locatie. Alle PI’s zijn al ingericht met Fitnessapparatuur. Op de kantoren van DV&O is dit nog niet het geval. Zij zullen de aankomende jaren stapsgewijs één of meerdere Locaties gaan inrichten met Fitnessapparatuur.

De Fitnessapparatuur die door DJI binnen de nieuwe Overeenkomst zal worden afgenomen dient expliciet gekenmerkt te zijn als industrieel en niet bestempeld te zijn als consumentenlijn of instapmodel. De Fitnessapparatuur dient geschikt te zijn voor commercieel en/of intensief gebruik.

Het gevraagd Onderhoud is te splitsen in preventief en correctief Onderhoud.
§ Het correctief Onderhoud wordt verricht nadat een storing of schade is opgetreden. Het betreft het uitvoeren van reparaties inclusief het vervangen van onderdelen/componenten als gevolg van een storing;
§ Het preventief Onderhoud betreft gepland Onderhoud met het oogmerk de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van een systeem of component te optimaliseren, rekening houdend met de technische en economische levensduur van dat systeem of component. Aan Opdrachtnemer wordt gevraagd om jaarlijks preventief Onderhoud uit te voeren op alle Cardiovasculaire apparatuur en Krachtapparatuur. Van Opdrachtnemer wordt een proactieve rol verwacht ten aanzien van het jaarlijks preventief Onderhoud. Opdrachtnemer dient in staat te zijn Onderhoud uit te voeren op de eigen (door Opdrachtnemer zelf geleverde) Fitnessapparatuur en basis Onderhoud op apparatuur die niet meer door eerdere overeenkomsten worden gedekt, kortom onderhoud op Fitnessapparatuur van derden. Onder basis Onderhoud wordt verstaan – niet limitatief – het verhelpen van storingen ten aanzien van bekabeling, zittingen, bevestigingen en bevestigingsmaterialen, kleine storingen, etc.

DJI wenst in de nieuwe situatie een Overeenkomst af te sluiten voor de duur van twee (2) Jaar met een optie tot verlenging van twee (2) maal met een periode van maximaal twaalf (12) maanden.

DJI gaat uit van een geraamde totale opdrachtwaarde van €1.750.000,- (exclusief btw). 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten