Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier ELO

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Elektronische Leer Omgeving
Publicatiedatum: 13 januari 2022
Sluitingsdatum: 8 maart 2022 10:00

Het Da Vinci College is voornemens één Overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de levering en implementatie van een ELO.

De omvang van de Opdracht kan als volgt worden omschreven:
▪ er wordt uitgegaan van een (maximale) gebruikersperiode van 10 (tien) jaar;
▪ er wordt uitgegaan van minimale ontwikkelingskosten daar Da Vinci wenst gebruik te maken van een standaard ELO met zo min mogelijk maatwerk;
▪ alle migratiekosten zijn bij deze schatting van de opdrachtwaarde inbegrepen;
▪ het gaat om circa 8.600 studenten en ruim 900 medewerkers.

Da Vinci is een onderwijsinstelling met 8.600 studenten en 700 FTE aan medewerkers. Het is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) met MBO, VAVO en educatie. Of studenten gebruikmaken van een ELO is in hoge mate afhankelijk van het type opleiding. Van de huidige docenten maakt 60 à 70% gebruik van de ELO.

De volgende doelstellingen worden beoogd met de onderhavige aanbesteding:
▪ het leveren van een elektronische leeromgeving (SAAS);
▪ het koppelen van deze leeromgeving aan relevante andere applicaties;
▪ het migreren van content uit de huidige ELO; en
▪ het opleiden van gebruikers.

De Overeenkomst zal worden gesloten met één partij voor het leveren van de gevraagde Dienstverlening voor een initiële periode van 4 (vier) jaar met de mogelijkheid tot verlenging van zesmaal 1 (één) jaar. Deze 4 (vier) jaar start vanaf het moment van acceptatie van de betreffende oplossing. De Overeenkomst gaat naar verwachting in per 20 april 2022, op dat moment zal de betreffende partij voorbereidende werkzaamheden kunnen verrichten. Vanaf april 2022 is het mogelijk dat Da Vinci capaciteit van haar zijde beschikbaar heeft voor dit project waarbij de implementatie per 19 augustus 2022 gereed dient te zijn. Vanaf dat moment start de beheer- en onderhoudsfase en de looptijd van de Overeenkomst.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.   

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten