Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier dodehoeklessen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Dodehoeklessen voor het basisonderwijs
Publicatiedatum: 30 januari 2020
Sluitingsdatum: 16 maart 2020 12:00

Met het project 'Dodehoeklessen voor het basisonderwijs' beoogt de provincie Utrecht bij te dragen aan het realiseren van haar doelstelling voor verkeersveiligheid. Deze doelstelling luidt “Minder is beter”: tussen 2015 en 2028 is er een continue dalende trend zichtbaar in het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden. Deze opdracht bevat de werving van scholen voor deelname aan dit project en de uitvoering van de hierna beschreven werkzaamheden.

Het is de bedoeling dat gedurende de komende schooljaren per leerjaar ófwel alle leerlingen van groep 7 ófwel de leerlingen van groep 8, van alle basisscholen een uitvoering van een dodehoekles meemaken vóórdat zij naar het vervolgonderwijs gaan.

De opdracht bestaat uit:
-        De werving van de basisscholen in mei/juni van het kalenderjaar 2020 (voordat de basisscholen de roosters voor het volgende schooljaar hebben ingevuld);
-        Het voorbereiden van de school op de les en communicatie over de les;
-        Het eventueel met de gemeente regelen van een ontheffing voor het plaatsen van een voertuig met een dodehoek;
-        Inzet van lesmateriaal binnen  het project;
-        Het betrekken van de ouders van de leerlingen bij de les;
-        Evaluatie van de les per schoollocatie;
-        Daarnaast houdt de opdrachtnemer een overzichtelijke administratie bij van het aantal bezochte scholen, met adressen, telefoonnummers, emailadressen en contactpersonen, het aantal uitvoeringen per school, en of er een vergunning nodig was. 

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 19 maanden en eindigt op 31 december 2021. Na het verstrijken van deze periode heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht 2 maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden.

De provincie Utrecht stimuleert op dit moment de verkeerseducatie in alle 26 gemeenten die in de provincie Utrecht liggen.

Wilt u deze opdracht binnen halen? Dan helpen wij u graag! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen