Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier digitale stemhulp

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Digitale stemhulp Waterschapsverkiezingen
Publicatiedatum: 27 februari 2022
Sluitingsdatum: 7 april 2022 10:00

Het primaire doel van deze aanbesteding is het contracteren van een bureau dat de Unie van Waterschappen middels een digitale Stemhulp helpt bij het informeren en het enthousiasmeren van de kiezer over de waterschapsverkiezingen. De digitale stemhulp dient bekendheid van de waterschappen en de deelnemende partijen te genereren en dient als hulpmiddel om een stemkeuze te maken en daarmee bij te dragen aan bevordering van de opkomst van kiezers. Daarnaast dient de stemhulp-tool gebruiksvriendelijk en toegankelijk te zijn voor gebruikers, te weten de kiezers en politieke partijen. Het is van belang dat het te contracteren bureau een goede balans vindt tussen enerzijds de wensen van bestuurders (die bepaalde onderwerpen willen laten terugkomen) en anderzijds kiezers, voor wie de onderwerpen begrijpelijk en herkenbaar moeten worden vertaald.

De opdracht is het beschikbaar stellen van een digitale stemhulp waarop kiezers zich ten behoeve van de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 kunnen oriënteren op een (politieke) waterschapspartij.
1) Het inrichten van 21 digitale stemhulpen ten behoeve van de waterschappen waar verkiezingen worden gehouden, Waaronder een Friestalige stemhulp voor Wetterskip Fryslân;
2) De 21 digitale stemhulpen worden elk apart ingericht, waarbij rekening gehouden wordt met politieke thema’s die per regio spelen;
3) Het inventariseren van de politieke thema’s die binnen alle waterschappen spelen en deze vertalen naar specifieke stellingen per waterschap;
4) In samenspraak met de Unie van Waterschappen de deelnemende partijen vooraf informeren zodat zij weten wat verwacht wordt;
5) Het inventariseren van de standpunten van deelnemende politieke partijen per waterschap;
6) In afstemming met de gezamenlijke communicatiecampagne van de waterschappen de stemhulp lanceren, het gebruik stimuleren en promoten;
7) Het opleveren van een eindrapportage, binnen 6 weken na de verkiezingen

De UvW werkt in deze aanbesteding met een plafondprijs. De plafondprijs is de maximale prijs die de UvW bereid is te betalen voor de Opdracht. De plafondprijs is tevens te beschouwen als de maximale omvang van de Opdracht. Voor deze Opdracht heeft de UvW een maximaal budget beschikbaar van € 215.000 inclusief BTW. De overeenkomst loopt vermoedelijk vanaf juni 2022 en eindigt op het moment dat de evaluatie is voltooid.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten