Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier communicatiehulpmiddelen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Communicatiehulpmiddelen
Publicatiedatum: 30 januari 2022
Sluitingsdatum: 1 april 2022 12:00

De doelstelling van deze opdracht is het in eigendom leveren van Communicatiehulpmiddelen aan UWV, ten behoeve van Klanten van UWV die daar volgens de wet voor in aanmerking komen. Het gaat om personen met visuele en/of motorische beperkingen. Deze voorziening wordt alleen toegekend aan de Klant en niet aan een werkgever. UWV beoogt derhalve met deze opdracht dat de Klanten van UWV, ondanks hun beperking, succesvol kunnen studeren of werken door toekenning van het juiste hulpmiddel.

Onder Communicatiehulpmiddelen worden verstaan computervoorzieningen (hardware) inclusief bijbehorende accessoires en hulpmiddelen (waaronder software) voor blinden, slechtzienden en/of motorisch beperkten.

De verscheidenheid aan producten is groot, o.a. omdat iedere Klant een specifieke behoefte heeft waarbij een specifiek hulpmiddel past. Het is belangrijk dat een passend aanbod aan Communicatiehulpmiddelen geleverd kan worden, zodat arbeidsdeskundigen van UWV aan iedere Klant de meest adequate oplossing kunnen verstrekken.

Daarnaast wenst UWV middels deze aanbesteding de volgende doelstellingen te verwezenlijken:
-      Borgen dat de Klant zeker is gesteld van levering van Hulpmiddelen, die van dusdanige kwaliteit zijn, dat het voldoet aan de minimale functionele, technische -en veiligheidseisen en gebruiksduur;
-      Een goede Dienstverlening, die in relatie staat tot de levering en adequate service/support aan de Klant, met als resultaat tevreden Klanten;
-      Het bedingen van een eerlijke en transparante kwaliteit/prijsverhouding, waardoor te allen tijde de meest adequate oplossing voor de Klant wordt gerealiseerd;
-      Het verminderen van de milieubelasting, door gebruik van duurzame producten, circulariteit en het verlagen van de CO2 footprint.

De percelen van die voor deze opdracht gehanteerd worden, zijn:
·        Perceel A – Communicatiehulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, inclusief computers en accessoires en additionele dienstverlening (3 leveranciers)
·        Perceel B – Communicatiehulpmiddelen voor motorisch beperkten, inclusief computers en accessoires en additionele dienstverlening (2 leveranciers)

De verwachte omzet exclusief btw over de contractperiode van 4 jaar is als volgt: 
Perceel A € 11.000.000
Perceel B € 1.000.000

De duur van de Raamovereenkomst bedraagt vier (4) jaar. De aanvangsdatum van de Raamovereenkomst ligt naar huidig inzicht op 01-08-2022 met als uiterlijke expiratiedatum 31-07-2026.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten