Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier bedrijfskleding

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Bedrijfskleding, PBM en Schoeisel
Publicatiedatum: 10 november 2020
Sluitingsdatum: 11 januari 2021 11:00

Opdrachtgever wenst met deze aanbesteding zorg te dragen dat haar medewerkers veilig en herkenbaar hun werkzaamheden kunnen uitvoeren door het dragen van comfortabele bedrijfskleding, PBM en schoeisel. Tevens wenst Opdrachtgever met deze aanbesteding bij te dragen aan:
·        het creëren van draagvlak bij medewerkers voor de nieuwe bedrijfskleding, PBM en schoeisel;
·        maatschappelijk verantwoord inkopen ('eerlijke' productie, verantwoorde grondstoffen en circulaire bedrijfskleding);
·        het standaardiseren en borgen van de 'bedrijfskledingorganisatie' in de organisatie door middel van een gestroomlijnd beheerproces.

De Opdracht bestaat in hoofdlijnen uit het leveren van BOA uniformen, veiligheids- en werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en schoeisel. Als ook het leveren van aanverwante dienstverlening, zoals;
·        het opmeten van medewerkers t.b.v. de maat,
·        inrichten en beheren van een online webwinkel,
·        logistiek en distributie,
·        vermaak, inname en verwerking van oude/ kapotte BOA uniformen, veiligheids- en werkkleding, PBM en schoeisel.

Binnen de gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort maken circa 150 medewerkers gebruik van op hun werk afgestemde bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en schoeisel. Van deze circa 150 medewerkers maken circa 80 medewerkers gebruik van veiligheids- en werkkleding en circa 70 medewerkers gebruik van BOA-uniformen.

De verwachte omzet voor de Raamovereenkomst bedraagt circa € 58.000,- per jaar, en is grofweg verdeeld als volgt;
·        Veiligheids- en werkkleding            : € 16.000,-
·        BOA-uniform                                  : € 30.000,-
·        PBM en schoeisel                           : € 11.000
·        Vermaak en reparatie                     : € 1.000,-
Deze posten zijn inclusief aanverwante dienstverlening.

Opdrachtgever wil om een Raamovereenkomst afsluiten met één Opdrachtnemer voor een initiële periode van drie jaar met de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Raamovereenkomst met twee keer een periode van twee jaar te verlengen, tegen tenminste dezelfde voorwaarden. Opdrachtgever streeft naar een startdatum van de Raamovereenkomst van 3 mei 2021.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen