Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: kringloopbedrijf voor inzameling en exploitatie

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Kringloopactiviteiten
Publicatiedatum: 23 april 2021
Sluitingsdatum: 3 juni 2021 12:00

Deze aanbesteding betreft het uitvoeren kringloopactiviteiten huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente Raalte. Onder kringloopactiviteiten verstaat de aanbestedende dienst het inzamelen van goedzooi én het exploiteren van een winkel in de gemeente Raalte ten behoeve van de wederverkoop van deze goedzooi.

ROVA wil namens de gemeente Raalte één overeenkomst sluiten met betrekking tot de volgende werkzaamheden:
· het actief en op afroep inzamelen van goedzooi in de gemeente Raalte en het voorzien in een vaste brengvoorziening voor burgers, bijvoorbeeld bij de kringloopwinkel;
· het exploiteren van een kringloopwinkel in de gemeente Raalte ten behoeve van de wederverkoop van goedzooi.

In het kader van deze aanbesteding verstaan de gemeente onder goedzooi alle van huishoudens afkomstige herbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit kunnen worden gebracht en niet behoren tot de regulier ingezamelde huishoudelijke afvalstromen.

Eisen aan de uitvoering
Om in aanmerking te kunnen komen voor het onderhavige kringloopcontract moet het betreffende kringloopbedrijf aan de volgende kaders voldoen:
· In het bezit zijn van een kringloopwinkel met voldoende openingstijden (minimaal 40 uur per week) en een voor inwoners toegankelijk brengpunt binnen de gemeentegrenzen;
· In bezit zijn van het branchekeurmerk 100% Kringloop1 ;
· Ervaring hebben met het uitvoeren van sociale activerings- en werkgelegenheidsprojecten;
· Ervaring hebben met het uitvoeren van opleidingstrajecten om zo scholieren een ambacht te leren; · Werk beschikbaar hebben voor lokale vrijwilligers en ervaring hebben met het werken met vrijwilligers;
· Niet louter werken met vrijwilligers, maar ook beschikken over een kern van betaalde krachten (continuïteit);
· Een actieve verbinding hebben/leggen met andere maatschappelijke organisaties in de gemeente; · Bij voorkeur ANBI gecertificeerd;
· Er is geen sprake van cherrypicking; de inzamelaar moet álle herbruikbare goederen meenemen;
· Transparantie:
               o Alle ingaande en uitgaande goederenstromen zijn traceerbaar en worden minimaal conform de minimumstandaarden van LAP3 verwerkt. Daarnaast kan ROVA regie voeren en sturen op transparantie en de wijze waarop bepaalde stromen ingezameld worden.
               o De kringloop geeft zichtbaar weer welke bijdrage zij levert aan de Raalter samenleving middels haar website en jaarverslagen.

De opdracht heeft een initiële looptijd van drie jaren, van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025. De opdrachtgever (ROVA) heeft daarna het recht de overeenkomst tweemaal met twee jaar eenzijdig te verlengen.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen