Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: initiatieven voor Energielandschap

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Visie Energielandschap
Publicatiedatum: 17 december 2020
Sluitingsdatum: 12 maart 2021 13:00

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft op 7 juli 2020 de Visie Energie-landschap vastgesteld. De visie richt zich op de opwekking van duurzame energie met ruimtelijke impact: zonne- en windenergie.

Met de aanwijzing van de Inpassingszones en Transformatiezones geeft de Visie Energielandschap de ruimtelijke kaders aan waar de komende jaren zonne- en windenergieprojecten kunnen worden ontwikkeld. Daarnaast geeft de visie inhoudelijke kaders waaraan deze initiatieven moeten voldoen om toegestaan te kunnen worden. Dit is van belang vanwege de impact die het (grootschalige) opwekken van energie heeft op de vele gevestigde belangen in en rond de aangewezen gebieden.

In het Uitvoeringsprogramma Visie Energielandschap is opgenomen dat de gemeente uitvoering gaat geven aan een eerste tranche van initiatieven voor zonnevelden tot een plafond van 100 hectare.

Door de keuze om met een eerste tranche te beginnen, kan een substantieel aantal projecten worden gerealiseerd, maar is de ingreep in het landschap niet direct heel groot. Er ontstaat zo een leer- en ontwikkelingsproces, dat de mogelijkheid biedt voor de gemeente om bij te sturen bij verdere uitvoering van de Visie Energielandschap.

 De gemeente sluit met elke geselecteerde initiatiefnemer een reserveringsovereenkomst. De reserveringsovereenkomst voorziet er onder meer in dat de gemeente haar publiekrechtelijke medewerking verleent aan het geselecteerde initiatief, waarbij het uiteindelijke doel is om te komen tot de verlening van een omgevingsvergunning voor het desbetreffende initiatief.

 Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen