Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: Inhuur ICT-professionals tbv de Belastingdienst

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Inhuur ICT-Professionals tbv de Belastingdienst
Publicatiedatum: 16 mei 2021
Sluitingsdatum: 5 juli 2021 10:00
Opdrachtwaarde: 600.000.000

Het doel van deze aanbesteding is om kwalitatief goede ICT-Professionals tegen een marktconform tarief ter beschikking te krijgen voor tijdelijke opdrachten ten behoeve van de Belastingdienst, in de vorm van 10 raamovereenkomsten.     

De scope omvat:

  1. Tijdelijk ter beschikking stellen van ICT-Professionals op inhuurbasis voor alle gevraagde kwaliteitenprofielen, zonder dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst tot stand komt als gevolg van de Nadere Overeenkomst.
  2. De uitvoering van de opdracht door een ICT-Professional vindt steeds plaats op basis van aansturing door en onder leiding van de Belastingdienst, waarbij het tevens mogelijk is dat de aansturing plaatsvindt op basis van een door de ICT-Professional te realiseren prestatiedoelstelling (zonder resultaatverbintenis) waarbij de Belastingdienst de mogelijkheid heeft om nadere aanwijzingen/instructies te geven aan de ICT-Professional.
  3. Onderdeel van de opdracht c.q. dienstverlening is het pre-selecteren en aanbieden van gekwalificeerde Kandidaten conform de vereiste kennis, ervaring, vaardigheden en capaciteit.
  4. De contractuele, administratieve en financiële afhandeling die aan de inzet van ICT-Professionals verbonden is.
  5. Het volgen van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Wet DBA) om Opdrachtgever te vrijwaren van ongewenste arbeidsovereenkomsten. Hierin zij begrepen: het doorvoeren van wijzigingen in relevante documenten zoals vigerende raam- en Nadere Overeenkomsten.
  6. Het opleveren van rapportages die inzicht geven in de geleverde dienstverlening en uitvoering van Nadere Overeenkomsten, waarop de uitvoering van de raamovereenkomst kan worden (bij)gestuurd.

De looptijd van deze aanbesteding bestaat uit een instapfase van nul tot drie maanden en de uitvoeringsfase van 4 jaar. De instapfase loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2021. Tijdens de instapfase kan de Belastingdienst minicompetities opstarten voor inhuur van professionals. Deze inhuur zal niet eerder starten dan 1 januari 2022. De Nadere overeenkomst (NOK) die het gevolg is van de minicompetitie heeft daarom een startdatum van 1 januari 2022 of later.

De geraamde totale opdrachtwaarde is € 600.000.000 euro exclusief btw, voor het samenstel van alle te gunnen opdrachten binnen de beoogde raamovereenkomsten over de maximale looptijd van vier jaar.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen