Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: inhuur expertise vastgoed

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Inhuur expertise Vastgoed, planeconomie en gebiedsontwikkeling
Publicatiedatum: 10 november 2020
Sluitingsdatum: 5 januari 2021 14:00

De gemeente Wijdemeren beschikt slechts over beperkte expertise op de gebieden van planeconomie en gebiedsontwikkeling en vastgoed. Met deze opdracht beoogt de Aanbestedende dienst middels een raamovereenkomst gedurende de opdrachtperiode te kunnen beschikken over de benodigde expertise. Het betreft gedeeltelijk reguliere werkzaamheden, projecten en opvangen van piekbelastingen af vervanging van vaste medewerkers bij (langdurige) afwezigheid.

De Aanbestedende dienst is op zoek naar een bureau dat bekend is met het soort vraagstukken waar de gemeente Wijdemeren voor staat: een bijzondere omgeving, in landelijk gebied, veel water en met meerdere kernen, die ieder hun eigen identiteit hebben. Een ingewikkelde maar interessante opgave om tot een evenwicht te komen tussen de belangen van natuur, wonen, werkgelegenheid en recreatie. De opdracht bestaat uit de advisering aan het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad) op het gebied van de Grondexploitatiewet, grondbeleid, (actualisatie van) grondexploitaties, exploitatieplannen, haalbaarheidsanalyses, marktonderzoek, risicoanalyses, second opinions, vastgoed en management. Verder vallen het opstellen van overeenkomsten in het kader van ruimtelijke procedures (voorovereenkomsten, intentieovereenkomsten, anterieure overeenkomsten, etc.), het uitbrengen van (schriftelijke) adviezen, collegevoorstellen, etc. op het terrein van planeconomie en gebiedsontwikkeling (o.m. juridisch) onder de opdracht. Er moet worden voldaan aan de relevante wetgeving en actuele jurisprudentie.

De aanbestedende dienst verwacht minimaal 20 uren per week af te nemen voor planeconomie en gebiedsontwikkeling. De in te huren expertise zal in beginsel op senior-niveau liggen. Aanvulling van expertise op medior- en juniorniveau is zeker denkbaar. Het aantal af te nemen uren op het gebied van vastgoed is nog niet bekend. Wel geldt dat deze uren worden ingezet op aanvulling van de vaste medewerker. De aanbestedende dienst beschouwt deze opdracht in ieder geval als uitgewerkt als de werkelijke kosten de grens van 650.000 euro bereiken.

De Aanbestedende dienst wil één (1) overeenkomst afsluiten met één (1) Contractant voor de periode 15 februari 2021 tot 15 februari 2023, met een optie de Overeenkomst twee (2) keer met één (1) jaar te verlengen.

 Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen