Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: Impuls Organisatie & Infrastructuur huisartsenzorg

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Impuls Organisatie & Infrastructuur huisartsenzorg
Publicatiedatum: 4 juli 2021
Sluitingsdatum: 16 augustus 2021 16:00

De huisarts heeft een belangrijke rol in het zorglandschap. Als eerste aanspreekpunt voor zorg is de huisarts 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk. Met een groeiende populatie, demografische vraagstukken, multi-morbiditeit en steeds complexere casuïstiek, ligt er een enorme vraag bij de huisarts en zijn medewerkers. Ook spelen (dreigende) tekorten en een hoge werkdruk een grote rol, waardoor de huisartsenzorg in de knel dreigt te komen. Om dit te voorkomen en de zorg toegankelijk te houden zijn er in het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022 (hierna HLA) verscheidene afspraken gemaakt met zowel uitwerking op landelijk als regionaal niveau. Dit is echter nog niet voldoende gebleken om de problematiek (structureel) aan te pakken. De druk op huisartsenzorg maakt dat dat het versterken van de organisatiegraad en faciliteren van multidisciplinaire samenwerking tussen de huisartsen en andere zorgverleners binnen de eerstelijnszorg steeds belangrijker wordt. Dit is dan ook mede de aanleiding voor de partijen van het HLA om, via deze opdracht, een extra impuls te geven aan het onderdeel Organisatie en Infrastructuur (O&I) van het hoofdlijnenakkoord, om zo een bijdrage te leveren aan het bestendig houden van de huisartsenzorg in Nederland.

De doelstelling van de Opdracht is het versnellen van O&I-trajecten door regionale versterking en het bieden van ondersteuning aan de huisartsen- en eerstelijnszorg, ter bevordering van de kwaliteit van huisartsen- en multidisciplinaire zorg. Dit resulteert onder andere in het verminderen van de werkdruk bij zorgprofessionals, het makkelijker en efficiënter organiseren van zorg rondom de patiënt of het bieden van hulp aan een toenemende groep kwetsbaren en ouderen. Op deze manier zorgen we voor een sterke en toekomstbestendige eerstelijnszorg. De Opdrachtnemer moet voorzien in het ondersteunen van een aantal regio’s, deze te stimuleren in de verbeterplannen en hen te helpen deze doelen te bereiken. Daarnaast is het van belang dat er binnen de regionale uitvoering van de Opdracht in ieder geval de huisartsenzorg betrokken is. Ook de zorgverzekeraar dient goed aangehaakt te worden. De regie blijft bij de regio zelf.

De scope van de Opdracht
De Opdrachtnemer maakt, naar aanleiding van de input uit de regio, een inventarisatie van de ontwikkeling in de regio’s en een behoeftescan voor ondersteuning. Het selecteren van regio’s en het uitvoeren van acties gaat in samenspraak met de Opdrachtgever via de werkgroep. Deze regio’s kunnen verschillende ondersteuningsvraagstukken hebben. Dit kan bijvoorbeeld een vraagstuk zijn waarbij de focus ligt op het tot stand komen van een adequate regio-organisatie (leiderschap, mandaat en procesmatig), maar ook vraagstukken waarbij het knelpunt meer ligt in de implementatie van reeds gemaakte afspraken. De nadruk ligt op de uitvoering en versnelling in de regio’s. Het zwaartepunt van de Opdracht zit in de praktijkgerichte aanpak.

De Overeenkomst zal ingaan op 4 oktober 2021 en loopt af op 31 december 2022. De looptijd van het contract is daarmee circa 15 maanden. Indien noodzakelijk is er de (eenzijdig door Opdrachtgever uit te oefenen) mogelijkheid tot verlenging. Opdrachtgever verlengt de Overeenkomst maximaal één (1) keer voor zes (6) maanden.

De opdrachtwaarde wordt geschat op €330.000 exclusief btw. Deze waarde is gebaseerd op soortgelijke trajecten uit het verleden en is geraamd over de looptijd van 15 maanden.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten