Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: Horecavoorziening Baggelhuizerplas Assen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Horecavoorziening Baggelhuizerplas Assen
Publicatiedatum: 16 juli 2021
Sluitingsdatum: 1 oktober 2021 12:00

Aanbestedende dienst gemeente Assen is voornemens grond in gebruik te geven door middel van een recht van opstal, voor de realisatie en exploitatie van een nieuw horecapaviljoen aan de Baggelhuizerplas. De Baggelhuizerplas is een zeer gewaardeerd recreatiegebied in Assen, een gemeente met bijna 68.000 inwoners. Met een nieuw horecapaviljoen wil de gemeente Assen de Baggelhuizerplas nog aantrekkelijker maken.

Het voormalige strandpaviljoen aan de Baggelhuizerplas is in 2009 gebouwd als tijdelijke voorziening. Dit paviljoen is in de zomer van 2020 door brand beschadigd. Er is besloten is om niet meer te investeren in herstel van het oude gebouw. De gemeente heeft het pand inmiddels weg laten halen.

De gemeente vindt het belangrijk dat het recreatiegebied rondom de Baggelhuizerplas openbaar toegankelijk blijft. Het gebied is een bestemmingsgebied; mensen bezoeken het gebied doelbewust. Het heeft de bestemming voor ‘extensieve recreatie’ zoals wandelen, fietsen en sporten. Met een nieuw horecapaviljoen wil de gemeente de kwaliteit van het gebied versterken. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het rustige en natuurlijke karakter van het gebied behouden blijft. Om deze reden blijft de grond in eigendom van de gemeente.

De gemeente hecht grote waarde aan een duurzaam te exploiteren horecavoorziening die de kwaliteit van het gebied versterkt. Daarnaast is het belangrijk dat de ondernemer affiniteit heeft met de natuur, goed kan samenwerken met verschillende partijen in het gebied en op natuurlijke wijze reageert op de uitdagingen en ontwikkelingen die de omgeving met zich meebrengt.

De gemeente Assen is op zoek naar een ondernemer voor de bouw, realisatie en exploitatie van een permanent paviljoen. Hierbij vraagt de gemeente van de ondernemer de volledige investering in een nieuw horecapaviljoen en de exploitatie daarvan. De gemeente wil geïnteresseerde ondernemers de kans te geven om de stevige investering die wordt gevraagd, terug te verdienen. Tegelijkertijd vindt de gemeente het belangrijk om elkaar optimaal te houden aan de afspraken die worden gemaakt. Daarom wil de gemeente de grond uitgeven door middel van een concessieverlening met een recht van opstal voor de duur van 25 jaar. Deze termijn sluit aan op de gebruikelijke financieringstermijn voor vastgoed en de richtlijnen voor afschrijvingstermijnen vanuit financiële instellingen. Gezien de seizoenafhankelijke omzet op deze locatie, biedt de gemeente de mogelijkheid om deze termijn met wederzijds goedvinden tweemaal met 5 jaar te verlengen. Dit maakt het in voorkomend geval bij tegenvallende seizoenen mogelijk om de investering met een redelijk rendement terug te verdienen. 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten