Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: Externe medewerkers Veilig Thuis Haaglanden

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Inhuur externe medewerkers Veilig Thuis Haaglanden
Publicatiedatum: 4 augustus 2019
Sluitingsdatum: 17 september 2019 10:00

Veilig Thuis Haaglanden (VTH) werkt als regionaal advies- en meldpunt samen met de ketenpartners en betrokkenen aan het duurzaam voorkomen en stoppen van huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling. Het is de wettelijke taak van VTH om na een melding te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en zo nodig passende hulp in te schakelen. De scope van de opdracht is gericht op regulier inhuur (maatschappelijk werker) voor werkzaamheden die onder leiding en toezicht van Veilig Thuis worden uitgevoerd.

De verwachting is dat in ieder geval het eerste jaar van de overeenkomst circa 30 personen moeten worden ingehuurd.

De raamovereenkomst treedt naar verwachting eind oktober 2019 in werking en heeft een looptijd van 2 jaar.  De overeenkomst kan eenzijdig door de Gemeente Den Haag worden verlengd met een periode van twee (2) maal een periode van één (1) jaar. Bent u de geschikte partner voor de gemeente Den Haag? Dan helpen we u graag inschrijven. Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek.   

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Ziet u het zitten? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten