Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: duurzame leverancier verkeersborden

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Levering verkeersborden
Publicatiedatum: 23 december 2020
Sluitingsdatum: 12 februari 2021 12:00

Een aantal gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam en de provincie Flevoland, hierna te noemen Aanbestedende Dienst, is voornemens raamovereenkomst(en) voor levering, inname en hergebruik van onder meer verkeersborden, straatnaamborden en toebehoren (palen, beugels) aan te besteden. In totaal nemen vier overheidsinstanties deel aan deze aanbesteding. Duurzaamheidsambities zijn een essentieel onderdeel van de uitvraag.

De scope van de opdracht betreft het leveren van verkeersborden, straatnaamborden en toebehoren. In deze aanbesteding worden de volgende productgroepen onderscheiden:
·        verkeersborden;
·        onderborden, inclusief blanco onderborden;
·        straatnaamborden;
·        palen;
·        beugels en bevestigingsmaterialen;
·        schrikhekplanken.

De specifieke scope verschilt per deelnemende gemeente of provincie. Daarom is deze aanbesteding verdeeld in 4 percelen. U kunt voor elk perceel een offerte inleveren. Hieronder vindt u de deelnemende overheidsinstanties (gemeenten en provincie). Dit zijn tevens de percelen.
1.               Almere
2.               Gooise Meren
3.               Provincie Flevoland
4.               Zaanstad
De gemeente Zaanstad is penvoerder voor de Aanbestedende Diensten.

De Aanbestedende Dienst werkt toe naar 50% circulair inkopen in 2025. Omdat de raamovereenkomsten die volgen uit deze aanbesteding vier jaar lopen, moeten de afspraken uit deze aanbesteding daar sterk aan bijdragen.
Voor het leveren van de producten gelden de volgende doelstellingen:
a.      minimaliseren van het primair materiaalverbruik;
b.     de verminderde milieu-impact van de te leveren producten;
c.      het behouden en verhogen van bestelgemak bij deelnemende gemeenten;
d.      het creëren in overzicht en inzicht van de afgenomen producten.

De te verwachten maximale omvang is: 
Organisatie                         Aantallen over 4 jaar
Gemeente Almere                  7500
Gemeente Gooise Meren      1500
Provincie Flevoland               1500
Gemeente Zaanstad               7500
totaal                                         18.000

 Het doel is per 1-4-2021 te komen tot een nieuwe meerjaren-raamovereenkomst met één Opdrachtnemer per perceel. De raamovereenkomst heeft vanaf de ingangsdatum een vaste periode van twee jaar; de raamovereenkomst kan tweemaal met de duur van één jaar verlengd worden.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen