Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: duurzame afvalverwerker

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Duurzaam inzamelen en verwerken van bedrijfsafval
Publicatiedatum: 23 december 2021
Sluitingsdatum: 21 februari 2022 14:00

De overeenkomst met de huidige opdrachtnemer voor het opslaan, ledigen, transporteren en verwerken van de Bedrijfsafvalstromen van de provincie Noord-Holland loopt af per 01 mei 2022. De Provincie wenst voor de nieuwe contractperiode een samenwerking te realiseren met een Opdrachtnemer, waarin het realiseren van de duurzaamheid ambities centraal staat, bovenop een solide uitvoering van de gevraagde basisdienstverlening.

Met de aanbesteding beoogt de Aanbestedende dienst voor de nieuwe contractperiode vanaf medio 2022 de volgende doelstellingen te bereiken:
- In het Coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland is een stevige ambitie uitgesproken om de provinciale organisatie in 2030 klimaatneutraal te laten zijn. Eén van de ambities van deze aanbesteding is dan ook een zo duurzaam (circulair) mogelijk verzamelen en verwerken van het Bedrijfsafval met aanverwante dienstverlening. Van een Opdrachtnemer wordt een proactieve houding verwacht ten aanzien van het realiseren van duurzaamheid.
- Data maakt voor de Provincie in de nieuwe contractperiode een belangrijk onderdeel uit van de Opdracht. Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst wenst de Provincie data te gebruiken om (meer) inzicht te krijgen in de verschillende Bedrijfsafvalstromen, bewustwording te creëren, een vergelijking te kunnen maken en te stimuleren dat de Bedrijfsafvalstromen nog beter en meer circulair gescheiden worden.
- Opdrachtgever verwacht van de beoogd Opdrachtnemer een proactieve rol en bijdrage aan een goede afstemming tussen de verschillende FM-processen en –leveranciers. Opdrachtnemer moet in staat zijn waar nodig over de gehele keten mee te denken, door een goede signalering van aandachtspunten op het gebied van Bedrijfsafval met opdrachtgever uit te werken. Verder verwacht Opdrachtgever dat Opdrachtnemer in staat is samen te werken met de (toe- )leveranciers in de keten.

De Provincie wil een dienstverleningsovereenkomst afsluiten met een initiële looptijd van 36 maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid de Opdracht 3 maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden.

De gemiddelde waarde van het huidige contract op jaarbasis (12 maanden) over de periode 2017 t/m 2019 is (geweest) € 50.000,00 ex btw. De jaren 2020 en en 2021 zijn niet representatief omdat de kantoorlocaties van Opdrachtgever wegens de COVID-19 maatregelen voor het overgrote deel van de tijd gesloten waren en alleen geopend voor medewerkers werkzaam in bedrijfskritische processen.
De raming van de jaarlijkse opdrachtwaarde over totaal maximaal zes jaar (inclusief verlengingen) is gemiddeld € 50.000,00 ex btw jaarlijks.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten