Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: drinkwaterbeheer

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Drinkwaterbeheer
Publicatiedatum: 13 januari 2021
Sluitingsdatum: 24 februari 2021 12:00

Het doel van deze aanbesteding is om één dienstverlener te contracteren om in de behoefte van drinkwaterbeheer te voorzien. Momenteel wordt de zorgplicht die op de RUG berust met name reactief ingevuld (pas na constatering van een te hoge concentratie aan legionella, wordt er actie ondernomen). Doel van deze aanbesteding is om een dienstverlener te contracteren waarmee de RUG proactief haar zorgplicht gaat vervullen. Door beter en proactief drinkwaterbeheer uit te gaan voeren, verwacht de RUG dat het aantal normoverschrijdingen van legionella in drinkwaterinstallaties gaat dalen tijdens de contractperiode. Hiertoe heeft de RUG deze aanbesteding opgezet voor de gehele RUG.  

Tot de scope van deze Europese aanbesteding behoren de volgende onderdelen:

 • Volledige inventarisatie (uitvoering nulmeting) van alle bij RUG aanwezige gegevens voor het uitvoeren van beheer aan drinkwaterinstallaties conform NEN1006, 
 • Waterwerkbladen en het beleid van de RUG; 
 • Indien noodzakelijk het actualiseren of (bij het ontbreken ervan) het opstellen van risicoanalyses en beheersplannen; 
 • Uitvoeren van beheer conform Waterwerkblad 1.4G; 
 • Het afnemen en analyseren van watermonsters inclusief verplichte handelingen bij normoverschrijdingen en inclusief rapportages; 
 • Het uitvoeren van controles aan beveiligingstoestellen (voornamelijk keerkleppen); 
 • Het rapporteren van alle informatie in relatie tot drinkwaterbeheer; 
 • (Coördineren van) Spoelwerkzaamheden en overige beheer- en onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld het afstemmen van onderhoud en mutaties aan het leidingnetwerk); 
 • Inventariseren van bedrijfswaterinstallaties; 
 • Dienstverlening op afroep en het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen.

  Buiten de scope vallen de volgende onderdelen:

 • Het beheer van de drie koeltorens. Voor deze koeltorens is er reeds een beheer- en onderhoudscontract; 
 • Onderhoud/mutaties aan het leidingnetwerk; 
 •  Beheer van bedrijfswaternetwerk; 
 • Nieuwbouw Feringa Building. 

Op basis van artikel 2.163c (AW 2012) wil de RUG de mogelijkheid openhouden om gedurende de looptijd van de overeenkomst het beheer van het bedrijfswaternetwerk aan deze overeenkomst toe te voegen. De RUG wil een overeenkomst sluiten met één inschrijver voor de periode van 2 jaar, met 4 opties tot verlenging van elk 1 jaar. De overeenkomst zal ingaan op 1 mei 2021 en eindigt van rechtswege op 30 april 2023.  

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen