Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: coaches en experts

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Diensten van Coaches & Experts
Publicatiedatum: 26 juni 2020
Sluitingsdatum: 30 oktober 2020 12:00

Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd, met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving. Maar die omgeving is nu helemaal niet zo gezond. Het is vaak moeilijk om een juiste keuze te maken. JOGG werkt aan een gezonde omgeving en helpt bestuurders, bedrijven en organisaties beleid te maken. Dat beleid wordt in de praktijk gebracht met professionals, ondernemers, bewoners, ouders/ verzorgers, kinderen en jongeren.

JOGG heeft de afgelopen jaren de JOGG-aanpak ontwikkeld: een lokale en wijkgerichte methode waarmee de omgeving waarin onze jeugd opgroeit structureel gezonder wordt gemaakt. Daarnaast helpen zij kinderen en jongeren die al kampen met overgewicht en obesitas door met de betrokken professionals naar een breder spectrum van oplossingen te kijken.

Voor het realiseren van de JOGG-aanpak heeft de aanbestedende dienst een pool van deskundige coaches en experts nodig. Het doel van deze aanbesteding is het per perceel contracteren van gegadigden voor de dienstverlening Coaches & Experts.

De aanbesteding is onderverdeeld in 2 percelen: 
- Perceel 1: Coaches & Experts 
- Perceel 2: Experts ten aanzien van Aanpak Kind naar Gezonder Gewicht 

De aanbestedende dienst wil opdrachtnemers contracteren voor de dienstverlening Coaches & Experts. Er kan vooraf niet worden aangeven op welk moment welke capaciteit en welke specifieke deskundigheid in welke mate benodigd is. Hiervoor is JOGG afhankelijk van subsidie, andere partijen en de vraag van gemeenten naar ondersteuning. Daarom is besloten tot het aanbesteden van raamovereenkomsten met meer partijen.

Voor zowel perceel 1 als perceel 2 geldt dat de raamovereenkomst een initiële looptijd heeft van twee jaar. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de raamovereenkomst nog twee maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens één jaar, in totaal derhalve voor vier jaar. De verwachte startdatum van de raamovereenkomsten is 1 januari 2021.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen