Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: broker

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Inhuur tijdelijk personeel
Publicatiedatum: 27 oktober 2020
Sluitingsdatum: 7 december 2020 12:00

De Koninklijke Bibliotheek heeft regelmatig behoefte aan inhuur van tijdelijk personeel voor piekbelastingen (flexibele schil), bij ziekte, bij moeilijk vervulbare vacatures en bij specialistische werkzaamheden. Het gaat hierbij om specifieke expertise, deskundigheid en/of ondersteuning die wordt ingehuurd ten behoeve van alle organisatieonderdelen van de KB.

De KB heeft behoefte aan de volgende twee vormen van dienstverlening:
1. Brokerfunctie met werving en selectie
2. Brokerfunctie zonder werving en selectie

Indien sprake is van een geslaagde match tussen kandidaat en de KB draagt de Broker zorg voor de inhuuradministratie. Dit betekent dat hij de administratieve, contractuele en financiële afhandeling van de overeenkomsten (tussen de KB en de Broker enerzijds en de in te zetten kandidaat en de Broker anderzijds) op zich neemt, inclusief eventuele risico’s. 

De Broker heeft in ieder geval actuele en relevante kennis van het fiscaal recht, arbeidsrecht, intellectuele eigendomsrecht, privacy-recht en overig civiel recht. 

De KB wil een Broker contracteren, die zelf geen mensen in dienst heeft voor leveringsopdrachten maar het beste uit de markt weet te halen.

Met betrekking tot de omvang van de opdracht kan de volgende historische informatie worden verstrekt.
Jaar       Omvang
2018     Circa € 4 mio
2019     Circa € 7 mio
2020     Circa € 6,5 mio

Het doel van de aanbesteding is te komen tot:
Gunningsoptie A: Een Raamovereenkomst met 1 primaire Opdrachtnemer en 1 secundaire Opdrachtnemer. Of:
Gunningsoptie B: Een raamovereenkomst met 3 verschillende opdrachtnemers, waarbij de inhuuraanvragen in de vorm van een minicompetitie bij alle drie de opdrachtnemers worden uitgezet.

De af te sluiten overeenkomsten hebben een initiële looptijd van 4 jaren met de mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om éénzijdig tegen gelijkblijvende voorwaarden de overeenkomst jaarlijks te verlengen voor een duur van 1 jaar. De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 februari 2021.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen