Bel een adviseur 010 307 6344

Gezocht: beheerder wagenpark

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Wagenparkbeheer
Publicatiedatum: 27 maart 2020
Sluitingsdatum: 25 mei 2020 13:00

De doelstelling van deze aanbesteding is om één inschrijver te contracteren die het Gasunie wagenpark tegen marktconforme tarieven en op basis van een (kosten-)efficiënte dienstverlening beheert, waarbij ontzorging en tevredenheid van de berijder en de Gasunie-organisatie voorop staan. 

De wagenparkbeheerder dient zorg te dragen voor: 
• Het beheren van het wagenpark (circa 600 auto's); 
• Communicatie (intern/extern); 
• Bewaken van budgetten en beheersen van kosten en uitvoeren factuurcontrole; 
• Managen van de contracten welke in het kader van het Wagenpark door Gasunie afgesloten zijn (bijvoorbeeld raamovereenkomsten met leasemaatschappijen); 
• Opstellen van managementrapportages en adviezen. 

Deze raamovereenkomst heeft een beoogde looptijd van vier jaar en een optionele verlenging van twee maal twee jaar. De beoogde ingangsdatum is 30 juni 2020.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.gasunie.nl/leveranciers/ariba/toegang-tot-aanbestedingsdocumenten  Of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.        

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 050 211 0432 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: aanbieder Ondersteuners Jeugd en Gezin

Inzet Ondersteuners Jeugd en Gezin

Lees meer
Sluit: 22 november 2021 Sociale en maatschappelijke diensten