Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: architect voor nieuwbouw Brede school

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Architect voor nieuwbouw Brede school
Publicatiedatum: 13 april 2022
Sluitingsdatum: 7 juni 2022 13:15

Openbare basisschool Henri Dunant van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) is gevestigd aan de Tulpstraat 9 te Wijk en Aalburg. Besloten is om nieuwbouw te realiseren voor deze school op de huidige locatie.

Omdat de naastgelegen gymzaal aan de Tulpstraat verouderd is en aan vervanging toe is, zal er een nieuwe gymzaal aan de nieuwbouw van de Henri Dunantschool worden toegevoegd. Tevens zal Trema ruimte krijgen in de nieuwbouw voor peuteropvang en buitenschoolse opvang.

De partners binnen de nieuwbouw hebben duidelijke ideeën over samenwerking. De ambitie met betrekking tot samenwerking moet zijn weerslag krijgen in het gebouw, met multifunctionele ruimten en relaties tussen diverse functies. Daarnaast zijn er ambities ten aanzien van onder andere duurzaamheid en het thema Frisse scholen.

De school ligt in het centrum van het dorp Wijk en Aalburg . In de directe omgeving bevinden zich vooral woningen. Het is belangrijk dat het gebouw en de omgeving niet alleen prettig zijn voor de gebruikers, maar ook voor de omwonenden.

Uiteraard is het voor alle partijen van het grootste belang een goed functionerend gebouw te realiseren, met beheer(s)bare en betaalbare beheer en exploitatie kosten. Bij de te maken keuzes in het ontwerpproces verdienen de exploitatiekosten dan ook steeds maximale aandacht. Als toetsingskader voor de beheersbaarheid van de exploitatiekosten dienen de normvergoedingen zoals die door de overheid worden verstrekt aan de scholen als taakstellend te worden gehanteerd.

De architect is verantwoordelijk voor het bouwkundige ontwerp- en advieswerkzaamheden tot en met bestek niveau. Verder is hij verantwoordelijk voor afstemming en integratie van de verschillende ontwerp- en adviesdisciplines, en heeft dus een ontwerpende en regisserende rol. De architect is in deze rol verantwoordelijk voor het (doen) samenstellen van alle benodigde bouwkundige adviezen, berekeningen en overige benodigde onderbouwingen voor het project. De voor de opdrachtnemer voor de uitvoering van deze opdracht relevante en benodigde adviseurs maken onderdeel uit van deze opdracht en vallen onder verantwoording van en aansturing door de opdrachtnemer. De werkzaamheden m.b.t. bouwfysische- en installatietechnische advies, alsmede het constructieve ontwerp, worden separaat door de opdrachtgever aanbesteed en vallen behoudens de hierboven beschreven ontwerpintegratie buiten het bestek van de opdracht van de architect.

Gedurende de uitvoering is de architect ook verantwoordelijk voor de esthetische begeleiding. Verder verwachten wij van de architect ten tijde van de uitvoering dat deze bouwvergaderingen en werkbesprekingen bezoekt en waar nodig maatvoeringen en alternatieven beoordeelt.

Het nieuw te bouwen pand omvat ca 1.169 m² bruto vloeroppervlak voor basisschool, kinderopvang/bso en overige ruimtes, 560 m2 voor een sportzaal en bijbehorende ruimtes en 490 m² (430 m² school en 50 m² kinderopvang) voor de buitenspeelruimte inclusief gemeenschappelijke ruimten (fietsenstallingen en bergingen).

Voor de school en kinderopvang dient voorlopig uitgegaan te worden dat deze gerealiseerd worden binnen een totaal budget van € 2.200,-/m² +/- 5% bruto vloeroppervlak inclusief BTW (prijspeil 2022). Dit bedrag is inclusief buitenruimte en voor de totale stichtingskosten (o.a. voorbereidingskosten, honoraria, leges, bouwkosten, etc.) van de nieuwbouw. Dit bedrag kan nog worden geïndexeerd.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten