Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: accountantskantoor

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Accountantsdiensten
Publicatiedatum: 15 september 2020
Sluitingsdatum: 6 november 2020 11:00

Deze opdracht voor accountantsdiensten van Staatsbosbeheer bestaat uit 2 delen: 

A. Controle van de jaarrekeningen
Controle van de jaarrekeningen uitmondend in controleverklaringen over de getrouwheid en een beoordeling van de rechtmatigheid van:
· Het jaarverslag Staatsbosbeheer inclusief de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening;
· De jaarrekening van Staatsbosbeheer Projecten BV (100% dochter van Staatsbosbeheer);
· De jaarrekening van Staatsbosbeheer Energiehout BV (100% dochter van Projecten BV).

Er wordt naar gestreefd dat deze verklaringen uiterlijk binnen vier weken na oplevering van de conceptjaarrekening(en) en het jaarverslag Staatsbosbeheer zijn afgegeven. Uitgaande van de jaarrekening 2021 betekent dat uiterlijk 10 maart 2022.

B. Controle van de projectafrekeningen
De controle van projectafrekeningen hebben als doel het afgeven van een controleverklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid van de subsidieafrekeningen. Momenteel is een groot aantal geheel of gedeeltelijk extern gefinancierde projecten onderhanden. Een deel daarvan wordt gefinancierd door Europese subsidies en door de provincies. Op jaarbasis wordt gemiddeld voor circa 25 projecten een verklaring bij de opgestelde verantwoording gevraagd.  

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar met ingang van boekjaar 2021. De overeenkomst kan twee keer door de aanbestedende dienst met twee jaar verlengd worden, tot in totaal een periode van zeven jaar.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten