Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieders taalschakeltraject Onderwijsroute

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Open House Onderwijsroute MBO - HBO/WO
Publicatiedatum: 9 april 2022
Sluitingsdatum: 19 mei 2022 12:00

Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Gemeenten krijgen daarbij de regierol over de uitvoering van de inburgering. Concreet betekent dit dat zij verantwoordelijk worden voor het organiseren van het inburgeringsaanbod en de ondersteuning van Inburgeraars. Eén van de onderdelen van het inburgeringsaanbod zijn de zogenaamde leerroutes, bedoeld om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen van de Nederlandse samenleving. Om deze nieuwe taak te kunnen uitvoeren hebben de hieronder genoemde twintig gemeenten een inkoopprocedure uitgeschreven om de Opdracht in de markt te zetten.

Voor de Onderwijsroute hebben de volgende gemeenten besloten de inkoop van de leerroutes gezamenlijk te doen: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Eemsdelta, Emmen, Groningen, Het Hogeland, Hoogeveen, MiddenDrenthe, Midden-Groningen, Noordenveld, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde. De hiervoor genoemde gemeenten zijn daartoe een Samenwerkingsovereenkomst aangegaan en hebben aan de inkopende gemeente Groningen machtiging verleend om de Onderwijsroute in te kopen en, na toelating tot de Open House Onderwijsroute, het contractmanagement en -beheer uit te voeren.

De Opdracht bestaat uit het leveren van diensten ten behoeve van de Onderwijsroute. Aanbieders kunnen zich aanmelden voor:
- Onderwijsroute MBO
- Onderwijsroute HBO/WO

De Onderwijsroute bestaat uit een taalschakeltraject, waarin de inburgeraar de Nederlandse taal leert op minimaal niveau B1, aangevuld met algemene vakken als rekenen en Engels en eventuele deficiënte vakken. Het gaat erom dat de deelnemers na afronding van de route over voldoende (studie)vaardigheden beschikken om te kunnen instromen in een reguliere vervolgopleiding. Voor ‘Onderwijsroute MBO’ is dit instroom in het reguliere MBO en voor ‘Onderwijsroute HBO/WO’ instroom in het HBO- /WO-onderwijs. Opdrachtgever verwacht van de aanbieders een zorgvuldige overdracht van de inburgeraars en een naadloze aansluiting op het vervolgonderwijs. Verder bevat het taalschakeltraject de onderdelen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en loopbaan- en arbeidsmarktoriëntatie. Bij dit laatste onderdeel vragen de gemeentes expliciete aandacht voor de selectie van een passende opleiding en voor de vraag wat er nodig is om de kans van slagen in de opleiding zo groot mogelijk te maken. Het gaat erom dat de inburgeraar een vervolgstudie en een toekomstig vak of beroep kiest dat bij hem of haar past.

Voor ‘Onderwijsroute MBO’ geldt dat het een taalschakeltraject betreft naar de:
- Beroepsopleiding;
- Vakopleiding;
- Middenkaderopleiding.
Voor ‘Onderwijsroute HBO/WO’ betreft het een taalschakeltraject naar het:
- HBO-profiel Maatschappij, economie en informatietechnologie (EMI);
- HBO-profiel Natuurkunde, techniek en gezondheid (NTG);
- WO-profiel Maatschappij, economie en informatietechnologie (EMI);
- WO-profiel Natuurkunde, techniek en gezondheid (NTG).

Het gaat bij deze inkoopprocedure om een ‘Open House’ Overeenkomst. Dit betekent dat Opdrachtgever het voornemen heeft de Onderwijsroute in het kader van de Wet inburgering 2021 in te kopen door Overeenkomsten te sluiten met iedere aanbieder die aan de vooraf gestelde vereisten en voorwaarden voldoet.

De vaste looptijd van de Overeenkomst is dertig (30) maanden. De Overeenkomst vangt aan op 1 juli 2022 en voor Opdrachtnemers die later toetreden op de datum dat Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit met Opdrachtgever. De Overeenkomst eindigt voor alle partijen tezamen op 31 december 2024. Vanaf 1 januari 2025 kan de Overeenkomst drie (3) maal met telkens een periode van vierentwintig (24) maanden verlengd worden.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten