Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder van op DISC profielen gebaseerde trainingen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Op DISC profielen gebaseerde trainingen
Publicatiedatum: 12 maart 2021
Sluitingsdatum: 12 april 2021 9:00

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert haar taken uit met circa 140 vakkundige medewerkers. Deze medewerkers werken samen binnen diverse teams of de ondersteunende eenheid om zodoende een bijdrage te leveren aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. Daarnaast is OFGV een lerende en ondernemende organisatie met een innovatief en motiverend klimaat. De organisatie wordt gekenmerkt door medewerkers met eigen verantwoordelijkheid en een ondernemende houding, die digitaal, flexibel en gedreven samenwerken.

De OFGV heeft de gehele organisatie kennis laten nemen van de DISC profielen methode en iedere deelnemer heeft een eigen DISC profiel ontvangen. Aan de hand van deze profielen is getraind met het thema agressie en geweld. Voor het vervolgtraject is de OFGV op zoek naar een aanbieder die het opstellen en uitleggen van de DISC methode voor nieuwe deelnemers (naar verwachting 4 groepen per jaar) verzorgt, een training Integriteit voor de gehele organisatie (ca 140 medewerkers) aan de hand / op basis van de DISC methode in het jaar 2021/2022 verzorgt en een training op basis van een nader te bepalen onderwerp voor de gehele organisatie (140 deelnemers) aan de hand van / op basis van de DISC methode in het jaar 2022/2023 verzorgt. De trainingen worden op vrijwillige basis gevolgd.

Met het in de markt zetten van deze Opdracht beoogt OFGV de volgende doelstellingen te behalen:
·        Door nieuwe medewerkers de DISC methode te laten opstellen en uit te leggen het gedrag en drijfveren in kaart te brengen; 
·        Trainingen die zich richten op integriteit aan te kunnen bieden aan alle medewerkers van de OFGV; 
·        Een nader te bepalen trainingen aan te kunnen bieden aan alle medewerkers op basis van de DISC methode;
·        Het bieden van tools aan medewerkers voor persoonlijke ontwikkeling.

De OFGV wenst een Raamovereenkomst aan te gaan voor de op DISC profielen gebaseerde trainingen, voor de komende twee (2) jaar, met een optie tot verlenging voor diezelfde periode. De afgelopen jaren heeft de OFGV jaarlijks totaal EUR 37.225,- gespendeerd aan een soortgelijke training die aan alle medewerkers eenmaal is aangeboden.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten