Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder van interventies in het onderwijs

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Prijsvraag kansrijke interventies voor effectonderzoek
Publicatiedatum: 6 november 2021
Sluitingsdatum: 23 december 2021 14:00

NWO nodigt namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) publieke en private partijen die Interventies in het onderwijs aanbieden, zoals schoolbesturen, gemeenten en onderzoekers, uit een kansrijke Interventie in te dienen om leervertragingen (sociaal-emotioneel en cognitief) in het Funderend onderwijs terug te dringen. NWO selecteert aan de hand van een Prijsvraag, met behulp van een deskundige Jury en vooraf vastgestelde Beoordelingscriteria, een aantal Interventies die in het schooljaar 2023-2024 zullen worden geïmplementeerd. Een onafhankelijk team van Onderzoekers evalueert vervolgens de effectiviteit van de geselecteerde Interventies.

Het programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’ maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) van het ministerie van OCW. Het NP Onderwijs is een algemeen en landelijk programma waarvan de uitvoering plaatsvindt in de scholen zelf. Er is dus een vertaalslag nodig: scholen moeten hun eigen plannen maken en maatregelen nemen die passen bij de situatie van hún leerlingen. Scholen ontvangen hiervoor de komende twee schooljaren substantiële extra financiële middelen. Die zetten zij in voor kansrijke aanpakken, zoals extra docenten en ondersteuning in de klas, voor bijles en huiswerkbegeleiding op school, voor (intensieve) ondersteuning en begeleiding van leerlingen, voor aanvullende zomerprogramma’s of weekendscholen, en voor andere maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken en perspectief te bieden aan leerlingen.

Het doel van deze Prijsvraag is het selecteren van een aantal veelbelovende Interventies om in een later stadium, aan de hand van evaluatieonderzoek, inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de Interventies voor het terugdringen van onderwijsachterstanden in het Funderend onderwijs. Met de beperkte middelen en tijd in het onderwijs, willen onderwijsprofessionals goede keuzes maken in welke Interventies ze inzetten om kinderen in de school of klas zo goed mogelijk te ondersteunen. Goed gefundeerde kennis over wat werkt, voor wie, in welke omstandigheden en waarom is echter nog niet altijd beschikbaar. Met dit programma draagt de Aanbestedende dienst daar aan bij door inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van een aantal veelbelovende Interventies. Er wordt onderzocht onder welke omstandigheden het meeste effect van Interventies wordt bereikt en welk type leerling er het meest gebaat bij is. Daarnaast moet het onderzoek inzicht bieden in de verklarende en werkzame factoren van de effecten van de Interventies. Zo wordt het duurzaam effect van het programma ‘effectmeting kansrijke interventies’ versterkt door kennisopbouw over effectieve Interventies voor het terugdringen van cognitieve- en sociaal-emotionele achterstanden, ook in een niet-crisis situatie. Inzichten uit dit programma leiden niet alleen tot nieuwe kennis voor de praktijk, maar ook voor de wetenschap en het beleid.

Het totale budget voor het hoofdonderzoek bedraagt € 9.765.000 exclusief BTW, waarvan voor de Prijsvraag maximaal € 5.500.000 excl. BTW beschikbaar is.

De Opdrachtgever is voornemens om na succesvolle Onderhandeling en definitieve Gunning van de Opdracht voor de uitvoering van de Opdracht een Overeenkomst te sluiten met de geselecteerde Onderzoeker en met de Winnaar(s) van de Prijsvraag aan wie na Onderhandeling de Opdracht gegund wordt. De Overeenkomst zal naar verwachting ingaan op 18 juli 2022. De uitvoering van de overeengekomen Dienst dient uiterlijk te hebben plaatsgevonden op 30 september 2025.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten