Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder trainingsprogramma

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Trainingsprogramma ecosysteem voor ondernemers
Publicatiedatum: 1 december 2020
Sluitingsdatum: 22 januari 2021 12:00

De Aanbestedende dienst verzoekt de inschrijver een trainingsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren met als doorsnijdend thema ‘het ecosysteem voor ondernemers’.

Het doel van de training is om de deelnemers (overheidsfunctionarissen en ondernemers uit de MENA regio) bekend te maken met de vereisten en benodigdheden die nodig zijn om een omgeving te creëren waarin ondernemerschap gestimuleerd wordt en het makkelijker wordt gemaakt om een eigen bedrijf op te zetten. Het is daarbij de bedoeling dat de deelnemers ook worden voorzien van kennis en vaardigheden die ze kunnen inbrengen in hun eigen organisatie om dit te bewerkstelligen. Ook wordt middels deze training het onderling leren van de deelnemers gestimuleerd.

Het doel is dat deze training een aantal goed getrainde alumni oplevert die als change agent kunnen optreden, hun kennis kunnen delen met hun collega’s en het thema ondernemerschap hoog op de agenda kunnen zetten binnen hun organisatie.

Per deelnemend land worden maximaal 12 deelnemers toegelaten. De groep bestaat uit 10 ambtenaren (waarvan het grootste deel van nationale ministeries) en 2 ondernemers. De exacte samenstelling van de groep wordt bepaald in overleg met de ambassade. Er wordt gestreefd naar een gebalanceerde man-vrouw verhouding onder de deelnemers.

De Aanbestedende dienst is voornemens over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met een looptijd van 5 jaar. De totale geschatte omvang van de overeenkomst bedraagt €2.140.000,- exclusief BTW over de totale looptijd van de overeenkomst. 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen