Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder tijdelijke externe woordvoeringscapaciteit

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Tijdelijke woordvoeringscapaciteit
Publicatiedatum: 23 maart 2022
Sluitingsdatum: 4 mei 2022 12:00

Het doel van deze Europese aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst met twee Opdrachtnemers voor het leveren van tijdelijke externe woordvoeringscapaciteit op drie niveaus (medior, senior en strategisch).

De dienstverlening betreft het ter beschikking stellen (inclusief werven, selecteren, matchen en voorstellen) van medior, senior en strategische professionals op het gebied van woordvoering aan de deelnemende organisaties binnen de Rijksoverheid. Het gaat hierbij om zowel professionals in loondienst (detacheringsmedewerkers) als zzp’ers die werken op basis van een overeenkomst van opdracht.

De Opdrachtnemer is daarbij verantwoordelijk voor:
1. De werving, selectie en opleiding van Kandidaten;
2. De coördinatie van aanname, invulling en uitvoering van Nadere opdrachten;
3. De coördinatie en afhandeling van alle (financieel)administratieve werkzaamheden die met de Diensten samenhangen;
4. Het ter beschikking stellen en operationeel houden van ondersteunende faciliteiten ten behoeve van de dienstverlening gedurende de looptijd van de Overeenkomst;
5. De bijdrage aan de realisatie van de contractdoelstellingen van (Nadere) Opdrachtgever.

De beoogde ingangsdatum van de Raamovereenkomst is 1 september 2022.
De Raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van twee jaar tot en met 31 augustus 2024, zonder stilzwijgende verlenging. De Raamovereenkomst bevat twee eenzijdig door Opdrachtgever uit te oefenen opties tot verlenging van één jaar tot en met uiterlijk 31 augustus 2026.

Mede gebaseerd op ervaringscijfers van de afgelopen jaren en de verwachte toekomstige behoefte wordt de waarde van de onder deze Raamovereenkomst te gunnen Nadere opdrachten geschat rond de 3 miljoen euro op jaarbasis, exclusief btw. Deze waarde verdeelt zich naar schatting over 30-50 Nadere opdrachten per jaar, waarbij Nadere opdrachten in omvang kunnen verschillen. De totaal geraamde waarde van de Raamovereenkomst, bij gebruikmaking van beide verlengingsopties, komt daarmee op 12 miljoen euro.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten