Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder opvang slachtoffers mensenhandel

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Opvang slachtoffers mensenhandel
Publicatiedatum: 5 juli 2021
Sluitingsdatum: 20 september 2021 12:00

Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en de persoonlijke integriteit. Daarnaast is mensenhandel is een vorm van zware criminaliteit. Zowel nationaal als internationaal is er aanhoudend aandacht voor de preventie, de signalering, de opsporing en de vervolging van mensenhandel en de zorg voor en de hulp aan slachtoffers.

Om mensenhandel effectief te bestrijden, is het nodig om voor alle slachtoffers van mensenhandel adequate opvang te bieden en de rechtsbescherming te borgen.

Deze Opdracht ziet toe op het bieden van opvang aan de categorie slachtoffers die gebruik maken van de zogenaamde ‘bedenktijd’. Dit zijn mogelijke slachtoffers van mensenhandel uit derde landen zonder verblijfstatus, bij wie de geringste aanwijzing van mensenhandel is geconstateerd en om die reden door de politie (of andere opsporingsdiensten) de bedenktijd is aangeboden, om opvang te bieden en de rechtsbescherming te borgen.

Bijna alle slachtoffers die in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (ook wel COSM) zijn opgenomen, maakten in de afgelopen jaren gebruik van deze ‘bedenktijd’ uit de verblijfsregeling mensenhandel. Deze verblijfsregeling mensenhandel bepaalt dat een vermoedelijk ‘slachtoffer van mensenhandel’ een bedenktijd krijgt aangeboden van maximaal drie maanden, waarbinnen hij/zij niet wordt uitgezet om te bedenken of hij/zij wil meewerken aan het strafproces. De reden hiervoor is dat de slachtoffers vaak bedreigd en getraumatiseerd zijn en echt ‘hun mind moeten opmaken’ over de aangifte.

In die drie maanden moet er voor deze groep van slachtoffers opvang geregeld worden. Er zijn immers geen voorzieningen waarop deze groep slachtoffers anders een beroep kan doen. De Opdrachtnemer (per perceel) stelt opvangplaatsen beschikbaar en zorgt voor de uitvoering van de opvang en de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel. Hierbij draagt de Opdrachtnemer zorg voor een veilige opvang in een veilige omgeving, waarbij de anonimiteit van de slachtoffers is gewaarborgd en de slachtoffers zich veilig voelen.

Er dienen opvangplaatsen te worden gecreëerd gedurende een initiële periode van vierentwintig (24) maanden met een eenzijdig door de Opdrachtgever uit te oefenen optie tot verlenging met een periode van maximaal twee (2) keer maximaal twaalf (12) maanden per keer. De intentie is om de Dienstverleningsovereenkomst per 1 januari 2022 in te laten gaan.

De Aanbesteding is verdeeld in drie percelen. Met deze perceelindeling wordt een geografische spreiding, in het kader van de veiligheid, gerealiseerd. Het gaat daarbij om de volgende percelen:
· perceel 1: 15 opvangplaatsen voor vrouwelijke slachtoffers;
· perceel 2: 15 opvangplaatsen voor vrouwelijke slachtoffers;
· perceel 3: 10 opvangplaatsen voor mannelijke slachtoffers.

De geraamde financiële omvang van de Opdracht bedraagt € 5 miljoen exclusief btw over een looptijd van maximaal 48 maanden. Deze geraamde waarde is (deels) gebaseerd op de uitgaven van de huidige dienstverleningsovereenkomsten over de afgelopen jaren en een prognose voor de komende jaren. Relevant daarbij is dat de coronacrisis qua uitgaven een vertekend beeld gaf.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen