Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder ondermijningstrainingen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Ondermijningstrainingen
Publicatiedatum: 28 oktober 2020
Sluitingsdatum: 16 november 2020 10:00

Vanuit het programma Aanpak Ondermijning wordt in de regio Noord-Holland middels verschillende integrale projecten de aanpak van ondermijning versterkt. Project Orville is hier één van en heeft als hoofddoelstelling “Versterking aanpak van ondermijning in en rondom de luchthaven Schiphol”. De voornaamste doelstellingen van dit deelplan zijn om het thema ondermijning en het integer handelen nog beter op het netvlies te krijgen van werknemers en dit vervolgens in te bedden in de werkprocessen van verschillende organisaties die werkzaam zijn op de luchthaven Schiphol. Uiteindelijk moet dit leiden tot een grotere mate van bewustwording van het integer handelen en het signaleren en bestrijden van ondermijning. Om dit te bereiken worden ‘awarenesstrainingen’ voor de verschillende afdelingen van de organisaties opgezet.

De training richt zich op veel verschillende partijen en organisaties, zoals de Douane, Koninklijke Marechaussee, KLM, Schiphol Group, politie en Belastingdienst maar ook op andere organisaties die werkzaam zijn binnen risicobranches. Deze beroepsgroepen die met name werkzaam zijn bij private organisaties kenmerken zich door een grote diversiteit aan culturele achtergrond, opleidingsniveau en taal.

De trainingen moeten zorgen voor versterking van het herkennen, melden en opvolgen van signalen van ondermijning. Medewerkers moeten bekwaam en weerbaar zijn om te handelen wanneer zij signalen zien of betrokken raken bij (signalen van) ondermijning. De trainingen zullen binnen verschillende afdelingen van de organisatie worden aangeboden, van werkvloer tot aan management. Deze trainingen worden daarom -waar mogelijk- op maat aangeboden en afgestemd op het niveau van de betreffende doelgroep en zijn zoveel als mogelijk praktisch van aard. 

In de trainingen zullen, afhankelijk van de doelgroep onderwerpen aan bod komen als
▪ De bewustwording van structurele en culturele kwetsbaarheden en daarmee het belang van heldere regels en communicatie
▪ Vormen van ondermijning die voorkomen en het herkennen (signaleren), melden en opvolgen van signalen
▪ Versterken van de weerbaarheid van de organisatie door medewerkers bewust te maken van de risico’s van ondermijning en te wijzen op het belang van daadkrachtig en integer handelen
▪ De (kennis van de) meldregeling

De overeenkomsten worden aangegaan vanaf 23 november 2020 tot en met 31 december 2021, met daarna de optie voor de aanbestedende dienst om deze eenzijdig met 1 jaar te verlengen vanaf 1 januari tot 31 december van het volgende jaar. Waarbij geldt dat de overeenkomst in ieder geval van rechtswege eindigt op 31 december 2024 wanneer iedere keer gebruik wordt gemaakt van de verlengingsoptie.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen