Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder leergang Persoonlijk Leiderschap

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Leergang Persoonlijk Leiderschap Young Professionals
Publicatiedatum: 12 maart 2021
Sluitingsdatum: 12 april 2021 9:00

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert haar taken uit met circa 140 vakkundige medewerkers. Deze medewerkers werken samen binnen diverse teams of de ondersteunende eenheid om zodoende een bijdrage te leveren aan een veilige, schone en duurzame leefomgeving. Daarnaast is OFGV een lerende en ondernemende organisatie met een innovatief en motiverend klimaat. De organisatie wordt gekenmerkt door medewerkers met eigen verantwoordelijkheid en een ondernemende houding, die digitaal, flexibel en gedreven samenwerken.

De OFGV biedt young professionals de mogelijkheid om de eerste of tweede stap in hun carrière bij de OFGV te zetten, dat kan zijn als young professional of als trainee. In beide vormen wordt men vakinhoudelijk begeleid en getraind, als mede op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling. In de leergang Persoonlijk Leiderschap dienen zij inzicht te krijgen in hun persoonlijke kracht, passie, ontwikkeling en valkuilen, die zij kunnen toepassen in hun loopbaan en zodoende de balans tussen werk en privé goed te houden. De leergang wordt op vrijwillige basis gevolgd. 

Met het in de markt zetten van deze Opdracht beoogt OFGV de volgende doelstellingen te behalen:
·        Een leergang aan te kunnen bieden aan de trainees en jonge medewerkers van de OFGV die zich richt op de persoonlijke ontwikkeling
·        Door meerdere leergangen door dezelfde opdrachtnemer uit te laten voeren leert de opdrachtgever de OFGV in grote mate kennen en kan er een grote mate van kwaliteit bereikt worden
·        Door naast vakinhoudelijk kennis ook tools voor persoonlijke ontwikkeling aan te bieden bereiken de deelnemers meer balans tussen werk en privé.
·        Binding van jonge professionals aan de OFGV

 OFGV wenst een Raamovereenkomst aan te gaan voor de leergang Persoonlijk Leiderschap voor Young Professionals, voor de komende twee (2) jaar, met een optie tot verlenging voor diezelfde periode. De afgelopen jaren heeft OFGV jaarlijks totaal EUR 40.000,- gespendeerd aan een soortgelijke leergang die tweemaal per jaar is aangeboden. 

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten