Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder gezinshuizen

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Gezinshuizen
Publicatiedatum: 1 februari 2021
Sluitingsdatum: 15 maart 2021 12:00

De 7 gemeenten van de regio Noord-Limburg: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray hebben afgesproken om samen op te trekken voor Wmo, Jeugd en Participatie.

De regio Noord-Limburg houdt deze aanbesteding met betrekking tot Gezinshuizen. Zij wil dat jeugdigen in de regio zo thuis mogelijk geholpen worden. Wanneer de thuissituatie van een jeugdige geen veilige of passende woonomgeving vormt, moet er worden gezocht naar een alternatieve woonoplossing die zoveel als mogelijk op een thuis (gezinssituatie) lijkt. De hulp die geboden wordt binnen het segment wonen bestaat uit duurzame woonvormen (m.u.v. het product logeren), die zoveel als mogelijk en zolang als nodig op een thuissituatie lijken. Hierbij blijft het perspectief om terug naar huis te gaan leidend.

Het realiseren van het principe, dat jeugdigen zo thuis mogelijk geholpen moeten worden, blijkt in de huidige praktijk niet eenvoudig te realiseren. In algemene zin wordt er in het huidige woonaanbod een tekort aan de volgende woonvormen ervaren:
• Gezinsgericht verblijf, zijnde pleegzorg en gezinshuizen;
• Wonen met begeleiding, zijnde kleinschalige woonleefgroepen en zelfstandig wonen training.

Om de hulp voor deze jeugdigen te verbeteren, heeft de regio Noord-Limburg het volgende ontwikkelpotentieel geformuleerd. Met dit ontwikkelpotentieel zal de regio de komende jaren gezamenlijk met zijn partners stappen zetten in het vergroten van het aanbod, verbeteren van de matching en het verbeteren van de overgang van 18-/18+ en 21-/21+.

De regio Noord-Limburg heeft het volgende ontwikkelpotentieel geformuleerd:
• Wanneer de thuissituatie geen veilige of passende woonomgeving voor een jeugdige vormt, moet er een duurzame en perspectief biedende alternatieve passende woonvorm gevonden worden. De woonvorm moet zoveel als mogelijk op een thuissituatie lijken en zo lang als nodig als een thuis fungeren. Daar waar mogelijk gaat de jeugdige terug naar huis.
• De woonoplossing wordt, daar waar mogelijk, zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de jeugdige gerealiseerd.
• Jeugdigen worden in één keer goed geplaatst.
• Het aanbod gezinsgericht verblijf sluit aan bij de vraag zowel kwantitatief als kwalitatief.
• Er zijn voldoende woonplekken beschikbaar om een goede doorstroom vanuit behandeling met verblijf en crisis mogelijk te maken.
• Jeugdigen worden adequaat geholpen in hun traject richting zelfstandigheid.

Zoals hierboven beschreven, is er sprake van hulp binnen het segment wonen wanneer de jeugdige formeel (tijdelijk of deeltijd) niet thuis woont en/of slaapt in het eigen gezin. Binnen het segment wonen worden 5 categorieën van woonvormen onderscheiden. Hiervan zijn er twee gezinsgericht, een niet-gezinsgericht, een gericht op toewerken richting zelfstandigheid en bij de laatste is het doel respijtzorg.

1. Pleegzorg
2. Gezinshuizen
3. Wonen met begeleiding – Kleinschalige woonleefgroep
4. Wonen met begeleiding – Zelfstandig wonen training
5. Logeren

De opdrachtgever wenst met ingang van 1 januari 2022 een overeenkomst af te sluiten met drie (3) inschrijvers. De looptijd is vier jaar met een optionele verlenging van maximaal twee maal drie jaar. De maximale looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingen is tien jaar.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen