Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder DIM

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Documentair Informatiemanagement
Publicatiedatum: 21 oktober 2020
Sluitingsdatum: 7 december 2020 10:00

Deze aanbesteding van Rijkswaterstaat richt zich op de werkzaamheden, die te maken hebben met Documentair Informatiemanagement (DIM). Dit omvat zowel Archiefbeheer als Documentbeheer. Het regelt het Documentbeheer en ondersteunt de bedrijfsvoering. Het beheer van het Archief is vooral bedoeld voor de verantwoording. Archiefbeheer en Documentbeheer zijn in de praktijk verweven.

De werkzaamheden betreffen de volledige RWS-brede DIM-dienstverlening, Projectarchivering en de bewerking van het Technisch Archief.
Op hoofdlijnen zijn de taken:
1. Het registreren, afhandelen en monitoren van post en email;
2. Het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen van Archief;
3. Het opstellen en beheren van instrumentaria, zoals werkprocedures en –instructies;
4. Het gereedmaken van archieven t.b.v. archiefoverdracht, -overbrenging en – vernietiging;
5. Informatiecoaching en trainingen aan medewerkers van Aanbesteder;
6. Het uitvoeren van en rapporteren over kwaliteitsonderzoek;
7. Het aanleveren en uitwisselen van gegevens ten behoeve van aanbestedingen bij grote RWS-projecten, waaronder het inrichten van Datarooms;
8. Bijdragen aan decentraal functioneel beheren van de applicaties en invoer van gegevens in systemen;
9. Bijdragen aan digitalisering, migratie, conversie of de implementatie van applicaties ten behoeve van (documentair) Informatiemanagement;
10. Het leveren van tactisch en operationeel advies op het gebied van archivering, documentbeheer en Informatiemanagement.

De opdracht is verdeeld in 3 percelen: 

Perceel 1. RWS-brede DIM-dienstverlening;
Aanbesteder verwacht dat de omvang voor perceel 1 over de gehele duur van de Raamovereenkomst inclusief verlengingsoptie ca. € 5 miljoen bedraagt. Aanbesteder heeft de maximale waarde voor perceel 1 over de gehele duur van de Raamovereenkomst inclusief verlengingsoptie gesteld op: € 6 miljoen.

Perceel 2 Projectarchivering;
Aanbesteder verwacht dat de omvang voor perceel 2 over de gehele duur van de Raamovereenkomst inclusief verlengingsoptie ca. € 12 miljoen bedraagt.
De maximale waarde voor perceel 2 over de gehele duur van de Raamovereenkomst inclusief verlengingsoptie wordt vastgesteld op: € 20 miljoen.

Perceel 3 Technisch Archief:
Aanbesteder verwacht dat de omvang voor perceel 3 over de gehele duur van de Raamovereenkomst inclusief verlengingsoptie: € 12 miljoen bedraagt.
Aanbesteder heeft de maximale waarde voor perceel 3 over de gehele duur van de Raamovereenkomst inclusief verlengingsoptie gesteld op: € 25 miljoen.

Aanbestedende dienst wil komen tot drie Raamovereenkomsten met per perceel één Opdrachtnemer. De ingangsdatum voor de Raamovereenkomsten is voorzien op 1 april 2021. Opdrachtgever gaat de Raamovereenkomsten aan voor de duur van drie jaar met voor Opdrachtgever een optie tot verlenging van maximaal een keer één jaar.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen