Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder crowd control en security

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
(Corona) Crowd Control Den Haag en Safety & Security Scheveningen kuststrook
Publicatiedatum: 9 november 2020
Sluitingsdatum: 21 december 2020 8:30

De gemeente Den Haag zoekt een aanbieder voor Crowd Control en voor Safety & Security. 

Toelichting met betrekking tot de opdracht (Corona) Crowd Control
De gemeente heeft reeds langere tijd behoefte aan extra inzet op het gebied van Crowd Control. Tot op heden werd deze behoefte incidenteel ingevuld door de inzet van een extern beveiligingsbedrijf. Door de Coronacrisis is de behoefte aan Crowdmanagement en Control in korte tijd enorm toegenomen. Om de schade door de Coronacrisis zoveel mogelijk te beperken hebben overheid en gemeenten een belangrijke rol in het bestrijden van het virus. Hiervoor zijn diverse maatregelen in het leven geroepen. Eén van deze maatregelen is het proactief aansporen van burgers om zich te houden aan de geldende Corona preventiemaatregelen in de vorm van (Corona) Crowd Control.

Het Crowd Control team moet in staat zijn op efficiënte wijze te communiceren met zowel gemeente als politie en heeft tevens een ondersteunende rol. De aansturing van het Crowd Control team vindt plaats door de gemeentelijke Dienst Stadsbeheer, afdeling Handhavingsorganisatie in afstemming met de politie. De inzet van het Crowd Control team moet kunnen worden opgeschaald en afgeschaald naarmate de situatie rond de Corona Crisis verergert of verbetert.

Wat doet een (Corona) Crowd Control team?
- Het op positieve wijze actief aansturen van grote mensenstromen in delen van de stad zoals de Grote Marktstraat e.o., Haagse Markt, CS, HHS, Zuiderpark, Scheveningen Kuststrook. De nadruk zit hierbij op het naleven van de Corona maatregelen;
- Het visueel aanwezig zijn en op zich nemen van hostingstaken;
- Het ondersteunen van politie en gemeente;

Toelichting met betrekking tot Safety & Security Scheveningen kuststrook.
De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid naar haar burgers toe als het gaat om waarborgen van de openbare veiligheid. Dit geldt ook voor het gebied aan de Scheveningse Boulevard, ook onderwerp van deze aanbestedingsstrategie.

Er is sprake van extreme drukte bij mooi weer en/of grote evenementen waardoor er meer behoefte is aan toezicht naast het toezicht van de handhavende organisaties. Om tijdens deze drukke periodes de openbare veiligheid te kunnen waarborgen heeft de gemeente in samenwerking met ondernemers aan de Scheveningse kuststrook behoefte aan een Safety & Security team. Dit is een beveiligingsteam dat nauw samenwerkt met de politie en de ondernemers om in een vroeg stadium overlast te signaleren en tegen te gaan. De aansturing van het Safety & Security team vindt plaats door de gemeentelijke Bestuursdienst, afdeling directie Veiligheid in afstemming met de politie.

Wat doet het Safety & Security team Scheveningen kuststrook?
Het Safety & Security team moet bestaan uit ervaren, sociale en verbaal sterke particuliere (horeca)beveiligers die in een het aangewezen gebied het uitgaanspubliek vroegtijdig sussen, corrigeren en wijzen op de (gedrag)regels. Een goed functionerend Safety & Security team signaleert misstanden en weet deze snel en op een vriendelijke maar effectieve wijze te voorkomen of te verhelpen. Het Safety & Security team heeft ook hostingstaken.

Omvang
Totale begroting Safety & Secrurity kustrook Scheveningen €158.450,-
Totale begroting Crowd Contol Den Haag €750.000,-

Overeenkomst
De Raamovereenkomst voor (Corona) Crowd Control treedt naar verwachting in werking op 1 februari 2021. De Raamovereenkomst heeft een looptijd van 1 jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de Gemeente Den Haag worden verlengd met een periode van 3 x 1 jaar. 

De Raamovereenkomst voor Safety & Security Scheveningen kuststrook treedt naar verwachting in werking op 1 februari 2021. De Raamovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de Gemeente Den Haag worden verlengd met een periode van 2 x 1 jaar. 


Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen