Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder beheer en onderhoud controlesystemen en -installaties

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Onderhoud Toegangscontrole
Publicatiedatum: 3 december 2021
Sluitingsdatum: 7 februari 2022 10:00

De provincie Utrecht is gestart met een aanbestedingstraject wat zou moeten resulteren in een prestatiegericht onderhoud (PGO)-overeenkomst, waarbinnen niet alleen de huidige installatie onderhouden wordt, maar waar ook nieuwe ontwikkelingen en gebruikerswensen in het systeem geïmplementeerd kunnen worden.

Gelet op de expiratie van de lopende onderhoudsovereenkomsten is het noodzakelijk geworden om het beheer en onderhoud van de systemen en installaties opnieuw aan te besteden. Omdat een aantal (deel)installaties door de functies die ermee uitgevoerd worden onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn is ervoor gekozen om het beheer en onderhoud als één integrale opdracht aan te besteden. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst wil het Trambedrijf zich verder ontwikkelen om in de toekomst nog meer onderhoudstaken op basis van resultaatafspraken te contracteren.

Hoofddoelstelling van deze aanbesteding is het vinden van de juiste partij voor het borgen van de beschikbaarheid van het systeem van Toegang en Toezicht.

Het beoogde resultaat is dat het systeem voldoet aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, de  uitvoering van de overeenkomst voldoet aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Utrecht, en dat de Opdrachtnemer en Opdrachtgever werken als 1 team aan het behalen van  de (sub) doelstellingen.

Uitgegaan wordt van een overeenkomst waarbij de Oprachtnemer zorgdraagt voor monitoring, inspecties, verhelpen van incidenten en het doen van voorstellen tot reparatie of vervanging aan de Opdrachtgever, en dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het resultaat.

Binnen de Regiotram Utrecht organisatie zijn de volgende assets gedefinieerd:

  • Camera’s;
  • Centrale beveiligingsplatform apparatuur;
  • Reisregie apparatuur;

·        Controllers, I/O units en paslezers;

·        Intercom, inclusief bedienapparatuur.

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd van 48 maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid de Opdracht tegen dezelfde voorwaarden tweemaal te verlengen voor een periode van 36 maanden.

Op basis van het uitgevoerde onderhoud in de afgelopen jaren is er een raming gemaakt van 600.000 Euro voor vier jaar. Deze raming betreft een gemiddelde van de te verwachten onderhoudskosten. Gezien de recente ingebruikname van lijn 22 (Uithoflijn), de bouw van een nieuwe remise en stalling en de renovatie van de Sunij lijn is de verwachting dat de eerste jaren de onderhoudswerkzaamheden beperkt zullen zijn. Over de gehele looptijd (dus inclusief de optionele verlengingen) van deze overeenkomst bedraagt deze raming c.a. 1,5 miljoen euro.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen