Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieder arbeidsongeschiktheidsverzekering

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Publicatiedatum: 24 april 2022
Sluitingsdatum: 3 juni 2022 12:00

In artikel 13.4 van de CAO VO staat beschreven dat de werknemer via de werkgever in staat gesteld wordt om voor eigen kosten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten die de mogelijke nadelige gevolgen van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tijdens de WIA-periode verzacht. Met de mogelijke nadelige gevolgen worden de gevolgen van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bedoeld bij het niet benutten van de restverdiencapaciteit gedurende de vervolguitkering van de WIA.

Bovenstaand risico wordt ook wel het WGA hiaat genoemd. In de praktijk blijkt dat het WGA hiaat vaak onbekend is bij medewerkers. Omdat het WGA hiaat gepaard gaat met een enorme terugval in loon wil SVOK er, vanuit goed werkgeverschap, voor zorgdragen dat medewerkers een bewuste keuze maken om zich niet te verzekeren tegens inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarbij deelname standaard is, en met een afstandsverklaring ongedaan gemaakt kan worden, sluit beter aan bij de visie van SVOK op dit thema en onze verantwoordelijkheid als goed werkgever.

De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kan gezien worden als een extra arbeidsvoorwaarde, die van toepassing is op alle medewerkers van SVOK. Uitgangspunt is om voor het collectieve deel van de arbeidsongeschiktheidsverzekering uit te gaan van een verzekering voor inkomensverlies bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In deze categorie zit het grootste financiƫle risico voor de medewerkers. Als wij spreken over gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dan bedoelen wij iedereen in de categorie 0 tot 80%. Optioneel wil SVOK voor de medewerkers die toch een afzonderlijke verzekering wensen af te sluiten voor een arbeidsongeschikt percentage van 80-100%, de gelegenheid bieden voor vrijwillige toetreding op eigen kosten.

De ingangsdatum van de Overeenkomst staat gepland op 1 augustus 2022 en heeft een looptijd van 2 jaar en vijf maanden en eindigt van rechtswege op 31 december 2024. Opdrachtgever kan hierna de overeenkomst nog voor een periode van 3 keer 2 jaar verlengen.

Het aantal werknemers binnen SVOK bedroeg op 1 januari 2022: 757 medewerkers. Vanaf de ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst zijn in principe alle medewerkers verzekerd voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid met uitzondering van de medewerkers die middels een afstandsverklaring aangeven hebben geen deelnemer te willen zijn.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten