Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: Zero Emissie Stadslogistiek

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Zero Emissie Stadslogistiek
Publicatiedatum: 10 juli 2022
Sluitingsdatum: 26 augustus 2022 12:00

Per 1 januari 2026 wordt er een zero-emissiezone voor stadslogistiek ingevoerd in het centrum van Ede. Zero Emissie Stadslogistiek kent twee doelen:

  • Schoner: schonere voertuigen, betere milieuprestatie (bv. elektrisch of vrachtfietsen);
  • Minder: minder voertuigbewegingen, hogere efficiëntie (bv. het bundelen van goederenstromen).    

Om ondernemers te stimuleren en faciliteren in het behalen van de doelen van Zero Emissie Stadslogistiek (vanaf nu ZES) wil gemeente Ede een ZES-loket oprichten. Het ZES-loket wordt bemenst door een logistiek makelaar die ondernemers, die beïnvloed worden door de invoering van de zone, ondersteunt en begeleidt in de transitie naar emissievrije stadslogistiek. Het project richt zich daarbij met name op het midden en klein bedrijf (MKB). Het MKB heeft vaak niet capaciteit die grote concerns wel hebben om de effecten van de zone te overzien en zelfstandig de stappen te zetten die nodig zijn naar emissievrije stadslogistiek.

Er wordt verwacht van het ZES-loket om verbinding te maken met verschillende initiatieven en een centrale rol te nemen in het omgevingsmanagement, waaronder het participatieproces met ondernemers. De opdrachtnemer wordt ook gevraagd om de gemeente Ede te ondersteunen in het vergaren van informatie voor de invulling van lokaal maatwerk. In de regelgeving van de zone zijn hardheidsclausules mogelijk. Om de kaders van deze hardheidsclausules vast te stellen moet informatie verzameld over de financiële haalbaarheid voor ondernemers.

Initieel is de opdracht gericht op het bieden van ondersteuning en advies aan ondernemers, het nemen van een verbindende en centrale rol in het omgevingsmanagement, het vergaren van informatie voor de invulling van lokaal maatwerk en periodiek verslag uitbrengen aan de gemeente. Hierbij zet de logistiek makelaar van het ZES-loket zich 20 uur per week in.

Het project start op de dag van de opdrachtverlening, naar verwachting 3 oktober 2022. De opdracht wordt verleend tot en met 31 december 2023, met een optie tot jaarlijkse verlenging. Ieder jaar vindt er een uitgebreide evaluatie plaats of de opdracht naar wens wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt er geëvalueerd of er in de uitvoerende taken van de logistiek makelaar van het ZES-loket moet worden bijgestuurd. Daarbij is het de bedoeling dat de diensten van het ZES-loket zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van ondernemers in de gemeente Ede. De verwachting is dat de opdracht duurt tot 31 december 2026.

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen