Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

Gezocht: wijkuitvoeringsplannen voor warmtetransitie

Wijkuitvoeringsplannen Warmtetransitie
Publicatiedatum: 30 oktober 2022
Sluitingsdatum: 8 december 2022 10:00

De opdracht betreft het opstellen van wijkuitvoeringsplannen (WUP’s), in het kader van de warmtetransitie, voor de gemeente Meppel. Het gaat om de transitie naar een duurzaam alternatief voor aardgas voor (de gebouwde omgeving) van een wijk/dorp. Hierbij hoort tevens ondersteuning bij de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen. Centraal staan hierbij een wijkgerichte aanpak, de integrale technische keuzes en participatie. Om zo te komen tot goede inleving in de wijk, te komen met een integrale duurzame oplossing en een passend proces. Hetgeen uiteindelijk moet leiden tot een goede uitvoering.   

*Wijkgerichte aanpak
Binnen de opdracht wordt een wijkgerichte aanpak gehanteerd. Er wordt van de potentiele inschrijvers dan ook verwacht dat men all-round kennis heeft van wijkaanpakken zodat de gemeente in staat is om een breed plan van en voor de wijk te schrijven, en onderwerpen goed onder te brengen bij wijk- en dorpsgericht werken (WDW). Het hierbij aanvoelen van gevoeligheden van bepaalde thema’s, zoals energiearmoede en inburgering in de wijk (omgevingssensitief) is essentieel. En het herkennen van meekoppelkansen. Het gaat dus om inbreng van kennis op thema’s die spelen in de woonwijken.

*Techniek
Tevens is kennis van thema’s rondom energie en duurzaamheid die spelen in een wijk essentieel. De opgave is om de woningen aardgasvrij te maken maar hierbij is het essentieel om de totale energie- en duurzaamheidsopgave voor de wijk goed in beeld te hebben. 

*Participatie
Naast de inhoudelijke keuzes is het participatieproces van belang. De vorm moet passen bij de doelgroep (doelgroepgerichte benadering, rekening houden met de diversiteit in de wijk). Daarbij niet alleen uitgaande van algemene data maar ook de lokale werkelijkheid scherp hebben. Hanteren van de Participatieladder en een inclusieve aanpak is hierbij een must. Van daaruit werken aan een plan, gemaakt door de wijk en voor de wijk.  

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een vaste periode van één (1) jaar welke loopt van 1 februari 2023 tot en met 31 januari 2024. Hierna bestaat de optie om de overeenkomst driemaal met één (1) jaar te verlengen tot en met uiterlijk 31 januari 2027.   

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: leverancier school- en kantoormeubilair

School- en Kantoormeubilair

Lees meer
Sluit: 16 januari 2023 Meubelen